NETWORK MONITORING
Rozwiązania IT
Dostawca: Netscout
Proaktywne zarządzanie wydajnością oraz doświadczeniami użytkownika dla szerokiej gamy ujednoliconych usług komunikacyjnych (Unified Communications) typu głos, video czy telepresence
Dostawca: WatchGuard
WatchGuard Dimension
Dostawca: Netscout
AirMagnet Enterprise
Dostawca: Digital Guardian
Data Visibility and Control
Dostawca: SolarWinds
Kiwi Log Viewer umożliwia monitorowanie pliku dziennika zmian. Może wyświetlać zmiany w czasie rzeczywistym i umożliwia automatyczne monitorowanie logów dla poszczególnych słów kluczowych, fraz lub wzorów.
Dostawca: SolarWinds
Mobilny monitoring i zarządzanie IT dla ciągłego wsparcia