MONITORING & COMPLIANCE
Rozwiązania IT
Dostawca: Solarwinds
Monitorowanie aplikacji dla ekspertów, które można skonfigurować w kilka minut
Dostawca: Energy Logserver
Wysoce wydajny i efektywny SIEM
Dostawca: Solarwinds
Raportowanie i analiza zarządzania pamięciami masowymi i macierzami
Dostawca: Attivo Networks
Przyspiesz średni czas do naprawy dzięki natywnej integracji, która automatyzuje działania reagowania i może zostać przekształcona w powtarzalne procesy i podręczniki.
Dostawca: Attivo Networks
Wizualizacja ścieżki ataku w celu zmniejszenia powierzchni ataku i ryzyka.
Dostawca: AT&T Cybersecurity
Unified Security Management ™ (USM ™) Anywhere to oparta na chmurze platforma zarządzania bezpieczeństwem przyspiesza i upraszcza wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty i zarządzanie zgodnością w chmurze, chmurze hybrydowej i środowiskach lokalnych. USM Anywhere obejmuje czujniki, które są wdrażane w środowiskach, które natywnie monitorują usługi Amazon Web Services, Microsoft Azure Cloud, Microsoft Hyper-V i VMware ESXi - zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem w infrastrukturze chmury publicznej i prywatnej.