SYSTEMS SECURITY
Rozwiązania IT
Dostawca: Carbonite
Ciągła replikacja obciążeń fizycznych, wirtualnych i chmurowych z przyciskiem przełączania awaryjnego do utrzymywania krytycznych systemów w trybie online przez cały czas.
Dostawca: Carbonite
Automatyczna, bezpieczna ochrona danych dla punktów końcowych - z elastycznością wdrażania dla dużych, rozproszonych organizacji.
Dostawca: Carbonite
Ustrukturyzowana, powtarzalna migracja danych z dowolnego źródła do dowolnego celu przy prawie zerowej utracie danych i bez zakłóceń w działaniu.
Dostawca: Carbonite
Utrzymanie kopii zapasowej dowolnego systemu w chmurze, aby w razie uszkodzenia nastąpiło natychmiastowe przełączenie awaryjne.
Dostawca: Carbonite
Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla fizycznych, wirtualnych i starszych systemów z opcjonalnym przełączaniem awaryjnym w chmurze.
Dostawca: Digital Guardian
Klasyfikacja danych Digital Guardian może automatycznie zlokalizować i zidentyfikować dane wrażliwe, a następnie nałożyć etykiety w celu sklasyfikowania i określenia sposobu postępowania z danymi.