SYSTEMS SECURITY
Rozwiązania IT
Dostawca: Datto
Autotask PSA zawiera wszystko, czego potrzebujesz do organizowania, automatyzacji i optymalizacji działalności z poziomu jednej platformy chmurowej, dostępnej z dowolnego miejsca. Mniej czasu poświęconego na zarządzanie firmą, to więcej na jej rozwijanie.
Dostawca: BlackBerry
Inteligentne rozwiązanie EDR napędzane sztuczną inteligencją. Oparte na chmurze, lecz od niej niezależne.
Dostawca: BlackBerry
System antywirusowy nowej generacji
Dostawca: Carbonite
Ciągła replikacja obciążeń fizycznych, wirtualnych i chmurowych z przyciskiem przełączania awaryjnego do utrzymywania krytycznych systemów w trybie online przez cały czas.
Dostawca: Carbonite
Automatyczna, bezpieczna ochrona danych dla punktów końcowych - z elastycznością wdrażania dla dużych, rozproszonych organizacji.
Dostawca: Carbonite
Ustrukturyzowana, powtarzalna migracja danych z dowolnego źródła do dowolnego celu przy prawie zerowej utracie danych i bez zakłóceń w działaniu.