SYSTEMS SECURITY
Rozwiązania IT
Dostawca: WinMagic
SecureDoc for Servers - Jedyne rozwiązania szyfrujące dla serwerów
Dostawca: WinMagic
SecureDoc RMO - Szyfrowanie nośników przenośnych
Dostawca: Datto
Niezawodne, kompleksowe rozwiązanie gwarantujące zachowanie ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii
Dostawca: Webroot
Najskuteczniejsza ochrona dla użytkowników domowych