Nowości
Maciej Twardy dyrektorem technicznym Bakotechu
03 lip 2017
Dr inż. Maciej Twardy jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Od ponad 16-tu lat zawodowo związany jest z branżą teleinformatyczną, w szczególności z obszarem cyberbezpieczeństwa oraz technologii sieciowych.
 
Maciej Twardy swoją karierę rozpoczynał w roku 2001 od pracy w Departamencie Informatyki Małopolskiego Banku Regionalnego, który w 2002 roku stał się częścią Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W 2005 roku objął kierownictwo Działu Archiwizacji i Bezpieczeństwa Danych w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, tworząc i nadzorując funkcjonowanie systemu składowania kluczowych zasobów informacyjnych centrum superkomputerowego. W 2011 roku awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. bezpieczeństwa danych i informacji Cyfronetu, stając się odpowiedzialnym za kształtowanie polityki bezpieczeństwa organizacji. W tym okresie uczestniczył w realizacji szeregu projektów, w szczelności związanych z budową infrastruktury PL-Grid, utworzonej w celu dostarczenia polskiej społeczności naukowej nowoczesnej platformy informatycznej, służącej e-Science w różnorodnych obszarach naukowo-badawczych. W latach 2014-2015 pełnił funkcję kierownika technicznego projektu PLGrid CORE, odpowiedzialnego za całokształt technicznych aspektów stanowiących przedmiot projektu, w tym szczególnie opracowanie złożeń funkcjonalnych oraz wdrożenie najszybszego polskiego superkomputera Prometheus. Kontynuacją zaangażowania w obszarze utrzymania i rozwoju infrastruktury HPC było powołanie w 2016 roku na stanowisko zastępcy dyrektora Cyfronetu ds. komputerów dużej mocy. W 2017 roku zakończył długoletnią współpracę z Cyfronetem, obejmując w miesiącu lipcu funkcję dyrektora technicznego w firmie Bakotech Sp. z o.o.
 
Nowo powołany dyrektor techniczny odpowiadać będzie za kształtowanie polityki produktowej firmy, nadzór nad Działem Wsparcia Technicznego oraz świadczenie usług wsparcia przedsprzedażnego dla kluczowych partnerów i klientów końcowych.
 
Maciej Twardy jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych z obszaru bezpieczeństwa IT oraz systemów składowania danych. Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się na zaawansowanych systemach ochrony krytycznych zasobów informacyjnych oraz wydajnych i skalowalnych rozwiązaniach transmisji danych. 
 
Lista nowości      >