AIRLOCK LOGIN

Praktyczny, lekki i bezpieczny: Airlock Login jest idealnym uzupełnieniem Airlock WAF służącym do niezawodnego uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika. Airlock Login oferuje wydajne rozwiązanie i łatwą obsługę w atrakcyjnej cenie.

Airlock Login cechuje się przekonująco wysoką użytecznością i prostotą konfiguracji. Ponieważ jest on bezpośrednio zintegrowany z Airlock WAF, Airlock Login pozwala na szybkie i wygodne wdrażanie silnych uwierzytelnień użytkownika dzięki pojedynczemu punktowi logowania (SSO).

Może zaistnieć potrzeba zastosowania dodatkowych funkcji, takich jak interfejsy usług WWW, uwierzytelnianie o podwyższonym poziomie, obsługa logowania SSO w wielu domenach lub samoobsługa użytkownika. W takich przypadkach migracja z Airlock Login do Airlock IAM jest możliwa i bardzo łatwa. Wystarczy zaimportować nową licencję, a funkcje IAM Airlocka zostaną aktywowane.

 

Najważniejsze cechy Airlock Login:

 

 1. Komponenty
 • Internetowa aplikacja do logowania
 • Internetowy interfejs administracyjny

Po upgradzie do Airlock IAM dodatkowo:

 • Zintegrowana baza danych dla profili użytkowników
 • Kontenery usług dla zadań wsadowych i generowania listów
 • Interfejsy techniczne
 1. Autentykacja
 • Silne (2-czynnikowe) uwierzytelnianie
 • Weryfikacja hasła względem katalogu (LDAP, MSAD), serwera tokenów OTP za pośrednictwem RADIUS, RSA SecurID, MTAN (SMS), certyfikatów klientów
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Po upgradzie do Airlock IAM dodatkowo:

 • Złożone scenariusze uwierzytelniania (na przykład zwiększanie, zmniejszanie)
 • Obsługa szerokiej gamy dodatkowych metod uwierzytelniania
 • Dynamiczna kontrola dostępu (oparta na atrybutach środowiska)
 1. Aplikacja logowania
 • Funkcja zmiany i resetu hasła za pośrednictwem poczty e-mail
 • Funkcje portalu

Po upgradzie do Airlock IAM dodatkowo:

 • Samoobsługa użytkownika (zapomniane hasła itd.)
 • Różne inne funkcje (reprezentacja, GTC, raporty serwisowe / powiadomienia, itp.)
 1. SSO i związek tożsamością
 • Proste logowanie jednokrotne (przy użyciu plików cookie, nagłówków HTTP, logowania w imieniu użytkownika, back-side Kerberos itp.)

Po upgradzie do Airlock IAM dodatkowo:

 • Pojedyncze logowanie (SSO) pomiędzy domenami i relacje tożsamości
 1. Zarządzanie tożsamością
  • Funkcja znajdź i pokaż użytkowników

Po upgradzie do Airlock IAM dodatkowo:

 • Zarządzanie, agregacja i udostępnianie informacji o tożsamościach i rolach
 1. Implementacja
 • Integracja w Airlock WAF
 • Wdrożenie jest możliwe poza Airlock WAF