Autotask PSA

                      

Autotask PSA to inteligentna platforma zarządzająca, która centralizuje działania i dostarcza narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności.

Przejrzysty panel zapewnia pełny wgląd w usługi, operacje wewnętrzne, bazę klientów i prognozy. Zwiększa wydajność i optymalizuje proces obsługi klientów korzystających z usług MSP.
Autotask PSA umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, co przekłada się na wzrost jakości i rentowności.


Dlaczego dostawcy usług MSP wybierają Autotask PSA do prowadzenia swojego biznesu?

Maksymalny czas bezawaryjnej pracy, z bezpieczną, chmurową platformą

Autotask PSA jest w 100% aplikacją SaaS, co oznacza brak dodatkowych kosztów związanych z utrzymywaniem i aktualizacją sprzętu. Rozwiązanie zapewnia ciągłość działania usług klasy korporacyjnej na poziomie 99,99%.

Za bezpieczeństwo Autotask PSA odpowiada wiele mechanizmów; między innymi: dwuskładnikowe uwierzytelnianie, cykliczne testy penetracyjne i stale wzmacniana infrastruktura. Ponadto platforma aktywnie monitoruje i odrzuca wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu.

Scentralizowane operacje dla zwiększonej wydajności

Autotask PSA jest centralnym punktem każdego dostawcy usług MSP. Otwarta platforma Datto i REST API pozwalają na integrację z ponad 200 kluczowymi aplikacjami, takimi jak: rozwiązania do zdalnego monitorowania, zarządzania oraz księgowości. Pojedynczy, przejrzysty panel pozwala szybko zdiagnozować problemy oraz optymalizować działania, a rozbudowana Baza wiedzy to niemal natychmiastowa identyfikacja właściwego rozwiązania i oszczędność czasu.

Decyzje oparte na danych

Autotask PSA przyspiesza i ułatwia pracę dzięki personalizowanym pulpitom i konfigurowalnym widżetom, które w czasie rzeczywistym przedstawiają najważniejsze informacje.

Rozwiązanie pozwala analizować kluczowe wskaźniki i tworzyć szczegółowe raporty, wspierające podejmowanie właściwych decyzji w strategicznych obszarach, takich jak: Ticket Backlog (zbiór nierozwiązanych zgłoszeń), czy zgodność z umowami SLA.

Zintegruj ludzi, procesy i dane

Moduł zgłoszeń jest dostosowany do zbioru praktyk ITIL, dzięki czemu działy techniczne mogą łatwo kontrolować ustalone poziomy wsparcia (SLA). Umożliwia rejestrację wszystkich działań: związanych z obsługą techniczną, zgłoszeń serwisowych i dotyczących poczty e-mail. Użytkownik może je kategoryzować (Ticket Categories) i śledzić przebieg prac, z podziałem na etapy. Inteligentna platforma Autotask PSA, na podstawie Bazy wiedzy automatycznie proponuje kategorie dla nowych zgłoszeń i podpowiada rozwiązania. Obsługa techniczna ma do dyspozycji oś czasu zgłoszenia, która odzwierciedla przyjęty poziom SLA. Moduł pomaga w analizie zdarzeń, jak również ma bezpośredni wpływ na przyspieszenie obsługi zgłoszeń.

Zarządzanie projektami

Moduł Zadania pomaga w realizacji projektów zgodnie z harmonogramem, budżetem i ustaloną specyfikacją. Organizuje przepływy informacji, aby łatwiej i w krótszym czasie osiągać wyznaczone cele.

Zarządzanie kontami

Moduł do zarządzania relacjami z klientami (CRM) usprawnia zarządzanie lejkiem sprzedażowym poprzez tworzenie i śledzenie okazji biznesowych. Pozwala na sprawne ofertowanie, w oparciu o produkty i usługi dotyczące poszczególnych okazji biznesowych. W projektach zakończonych sukcesem pozwala zautomatyzować kolejne kroki związane z zamówieniem i realizacją usługi. Ponadto umożliwia kategoryzowanie kont w bazie z podziałem na klientów, leady, prospekty, vendorów lub partnerów. 

Monitorowanie czasu i rozliczanie

Moduł ewidencjonowania czasu pracy daje dostęp do liczby przepracowanych godzin oraz danych o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Użytkownicy mogą również mierzyć czas obsługi klienta, realizacji zadań, czy odpowiadania na zgłoszenia. Informacje mogą pojawiać się automatycznie we właściwym arkuszu. Narzędzie daje możliwość zarządzania urlopami, a także uwzględnia dni, w których firma nie pracuje.

Zarządzanie dokumentami

Manager dokumentacji zwiększa wydajność poprzez zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do danych, dzięki czemu pracownicy mogą poświecić więcej czasu na inne zadania.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie poziomami bezpieczeństwa, czasem wolnym od pracy, grupami roboczymi i kalendarzami, sprawia, że zespół jest bardziej zorganizowany, a wykonywanie zadań łatwiejsze. Wszystkie aktywności są organizowane w kalendarzu. Administrowanie połączeniami serwisowymi, terminami i spotkaniami nigdy nie było prostsze.  

Automatyzacja realizacji usług

Automatyzacja działania w oparciu o reguły i predefiniowane czynności. Dedykowane narzędzia odpowiadające za aktualizacje, działania oraz wysyłanie powiadomień.  

Raporty

Autotask PSA oferuje szeroki wachlarz możliwości raportowania. Pulpity i widżety zapewniają wgląd w kluczowe obszary biznesowe w czasie rzeczywistym i pozwalają na natychmiastowe działanie. Funkcja LiveReports umożliwia kopiowanie i edycję istniejących raportów lub tworzenie nowych. Report Data Warehouse pozwala na eksport danych do innych narzędzi. Ponadto Autotask PSA monitoruje wydajność biznesową, identyfikuje trendy i wykorzystuje je w celu usprawnienia procesów.