Autotask PSA

                      

Autotask PSA jest inteligentną platformą zarządzającą, która centralizuje działania w celu dostarczania krytycznych narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności usługowej. Pojedynczy, przejrzysty panel widoku zapewnia pełny wgląd w usługi, operacje wewnętrzne, bazę klientów i prognozy, co, z kolei, pomaga poprawić wydajność i optymalizować przepływ pracy przy obsłudze dostawców usług MSP, aby szybciej uporać się z zgłoszeniami. Autotask PSA wspiera również przy podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu poprawy wydajności oraz rentowności.


Dlaczego dostawcy usług MSP wybierają Autotask PSA do prowadzenia swojego biznesu?

 

Maksymalny czas bezawaryjnej pracy z bezpieczną, chmurową platformą

Autotask PSA jest w 100% aplikacją SaaS, co oznacza brak dodatkowych kosztów związanych z testowaniem, utrzymywaniem i aktualizacją sprzętu. Rozwiązanie zapewnia ciągłość działania usług klasy korporacyjnej na poziomie 99,99%.

Autotask jest również bardzo bezpieczną platformą - oprócz dwuskładnikowego uwierzytelniania poddawana jest rutynowym testom penetracyjnym, uodparnianiu infrastruktury oraz prowadzony jest aktywny monitoring przeciwko nieautoryzowanym próbom dostępu.

Scentralizowane operacje dla zwiększonej wydajności

PSA jest głównym hubem, dla każdego dostawcy usług MSP, a otwarta platforma Datto i API pozwalają na integrację z ponad 200 krytycznymi aplikacjami, takimi jak: rozwiązania do zdalnego monitorowania, zarządzania oraz księgowości. Pojedynczy i przejrzysty panel pozwala szybko zdiagnozować problemy oraz optymalizować przepływ pracy a wbudowany moduł inteligentnych baz wiedzy to niemal natychmiastowa identyfikacja odpowiedniego rozwiązania i oszczędność czasu przy każdym zgłoszeniu.

Decyzje oparte na danych

Autotask PSA umożliwia szybszą i łatwiejszą pracę dzięki pulpitom, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika i mieć natychmiastowy wgląd do widżetów, które na żywo pokazują krytyczne dla biznesu informacje. Rozwiązanie PSA pozwala śledzić istotne wskaźniki i analizować szczegółowe raporty, które pomogą podjąć najlepsze dla firmy decyzje w kluczowych obszarach, jak na przykład: Ticket Backlog, będący zbiorem nierozwiązanych zgłoszeń obsługi klienta, czy też zgodność z umowami SLA. Widżety są w pełni konfigurowalne i pozwalają uzyskać pomocne informacje z każdego zgłoszenia lub zadania.

Zintegruj ludzi, procesy i dane

Moduł ticketowy jest dostosowany do zbioru praktyk ITIL, dzięki czemu działy techniczne mogą łatwo kontrolować  umówione poziomy wsparcia (SLA). Tickety to jeden system rejestracji wszystkich problemów związanych z obsługą techniczną, zgłoszeń serwisowych, incydentów i pocztą e-mail. Użytkownik może tworzyć własne interfejsy i kategorie (Ticket Categories), dzięki którym  uzyska kluczowe informacje na temat danego zgłoszenia lub konkretnego etapu w cyklu jego życia.. Inteligentna platforma PSA automatycznie dopasowuje odpowiednie rozwiązania z "bazy wiedzy" i podpowiada tagi dla przychodzących ticketów. Technicy mają również do dyspozycji wizualną oś czasu ticketu, która odzwierciedla przyjęty poziom SLA. Moduł ten pomaga w analizie kluczowych informacji jak również ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu zamknięcia zgłoszenia.

Zarządzanie projektami

Interfejs użytkownika „Zadania” w Autotask PSA pomaga zapewnić,, że projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem, budżetem i ustaloną specyfikacją.  .  Moduł zarządzania projektami automatyzuje przepływy pracy, aby osiągnąć wyznaczone cele dzięki zwiększonej widoczności śledzenia zdarzeń.

Zarzadzanie kontami

Moduł Autotask Customer Relationship Manager (CRM) pozwala użytkownikom na zarządzanie lejkiem sprzedażowym poprzez tworzenie i śledzenie okazji biznesowych. Oferty mogą być dodawane do każdej okazji, które zawierają już określone produkty lub usługi. Gdy projekt zostanie wygrany, reguły przepływu pracy mogą uruchomić predefiniowane automatyczne procesy, takie jak inicjalizacja potrzebnego produktu do elementów konfiguracyjnych klienta. Ponadto, dzięki kategoryzacji operatorzy MSP mogą rozróżnić konta w swojej bazie z podziałem na klientów, leady, prospekty, vendorów lub Partnerów. 

Monitorowanie czasu i rozliczanie

W celu rozliczenia, Autotask PSA pozwala usługodawcom MSP śledzić ile czasu ich pracownicy spędzają w pracy. Użytkownicy mogą również śledzić czas obsługi klienta a także czas wewnętrzny bezpośrednio na przydzielonym im zgłoszeniu lub zadaniu. Te informacje będą automatycznie pojawiać się na ich arkuszu czasowym. Autotask PSA zapisuje dni, w których firma jest zamknięta, a także daje możliwość zarządzania wolnymi dniami pracowników.

Zarządzanie dokumentami

Autotask PSA's Document Manager zwiększa wydajność poprzez zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do znormalizowanej dokumentacji, dzięki czemu technicy mogą poświecić więcej czasu na rozwiązywanie problemów.

Zarządzanie zasobami

Dzięki możliwości zarządzania poziomami bezpieczeństwa, czasem wolnym od pracy, grupami roboczymi i kalendarzem, zespół jest bardziej zorganizowany, a wykonywanie zadań jest łatwiejsze. Wszystkie pozycje są wyświetlane w kalendarzu np. połączenia serwisowe, terminy i spotkania, a także ustalanie i śledzenie tygodniowego rozliczania godzin pracy, zarządzanie grupami roboczymi oraz śledzenie umiejętności i certyfikatów pracowniczych. 

Automatyzacja realizacji usług

Ustaw trigger, który zautomatyzuje działanie, zaktualizuje dane lub wyśle powiadomienie za pomocą Autotask's Workflow Rule Engine w celu automatyzacji całej platformy. Automatycznie aktualizuj podmioty, podejmuj działania i powiadamiaj klientów. 

Raporty

Autotask PSA oferuje szeroki wachlarz możliwości raportowania. Pulpity menadżerskie i widżety zapewniają podgląd biznesu w czasie rzeczywistym i pozwalają na natychmiastowe działanie za pomocą jednego kliknięcia. Silnik raportów niestandardowych LiveReports jest potężnym, ale łatwym w użyciu narzędziem, które umożliwia autoryzowanym użytkownikom kopiowanie i edycję gotowych raportów lub tworzenie nowych. Report Data Warehouse umożliwia użytkownikom dostęp do firmowych danych Autotask PSA w celu wykorzystania ich w innym narzędziu do tworzenia raportów. Ponadto, skoroszyty z Performance Analytics śledzą wydajność biznesową w miarę upływu czasu, identyfikują trendy, badają przyczyny i skutki tych wariantów oraz wykorzystują to, czego się nauczyli, aby poprawić wydajność w przyszłości.