beSECURE

beSECURE™ został zaprojektowany w celu ochrony krytycznych obszarów Twoich systemów wewnętrznych jak i dostępnych przez Internet. Jest dostarczane jako rozwiąnie "pod klucz" i w zalezności od rodzaju wdrożenia może być ustawione w prostym trybie "plug & play" - narzędzie jest gotowe do pracy w 20 minut od rozpoczęcia instalacji (po odpowiedniej konfiguracji)

Ataki których wynikową jest utrata danych są zazwyczaj przeprowadzane poprzez wykorzystanie znanych i dobrze udokumentowanych luk w zabezpieczeniach oprogramowania, infrastruktury sieciowej, serwerów, stacji roboczych, systemów telefonicznych, drukarek i urządzeń pracowników.

beSECURE skanuje w sposób automatyczny i cykliczny wszytkie systemy wewnętrzne jak i te dostępne z zewnątrz które są podatne na wnikanie zagrożeń. Każdy skan obejmuje jak najszerszy zakres dostępnych obecnie testów bezpieczeństwa, który jest codziennie aktualizowany za pomocą co-godzinnych zapytań o nowe zagrożenia na podatności.

beSECURE automatycznie wykrywa nowe urządzenia oraz serwisy i dodaje je do harmonogramu testów. Następnie za pomocą swojego unikalnego analitycznego skanu behawioralnego sprawdza charakterystyki każdego aktywnego urządzenia, co skutkuje najdokładnieszymi raportami bezpieczeństwa dostępnymi w branży