beSOURCE

beSOURCE identyfikuje luki bezpieczeństwa w kodzie źródłowym podczas tworzenia aplikacji w celu utwardzenia ich od środka.

*Utwardzanie (ang. Hardening) to proces z zakresu bezpieczeństwa, którego celem jest ograniczenie płaszczyzny ataku. Stopień skomplikowania procesu zależy od rozmiaru utwardzanego systemu. Zgodnie z zasadą, iż łatwiej jest zabezpieczyć system wykonujący jedną funkcję niż wielofunkcyjny wykorzystywany w różnych celach.

beSOURCE wykrywa luki w oprogramowaniu o wysokim stopniu ryzyka, takie jak:
  • SQL Injection,
  • Buffer Overflows,
  • Cross-Site Scripting.

beSOURCE prowadzi statyczną analizę silnika kodu, zapewniając odpowiedni punkt odniesienia zgodnego z normami: SANS TOP 25, OWASP TOP 10, CWE, CERT

Poprzez kompleksowe testowanie kodu pod kątem najlepszych praktyk programistycznych w zakresie bezpieczeństwa zapobiega potencjalnym przyszłym naruszeniom bezpieczeństwa wynikającym z wbudowanych w aplikację podatności.

beSOURCE może być dostarczany również za pośrednictwem usługi.