ClearSwift ARgon E-mail Protection

ClearSwift ARgon ochrona poczty elektronicznej

     Współczesne organizacje wymagają rozwiązań bezpieczeństwa, które są elastyczne w sposobie działania i dostosowują się do zmieniających się potrzeb.

     Ponieważ ARgon dla poczty elektornicznej nie jest przeznaczony do "wyrwania i zastąpienia" istniejącej infrastruktury, ale do rozszerzenia jej funkcjonalności, stanowi on efektywną kosztowo alternatywę dla strategii pełnej wymiany. Można go łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą i oferuje on skuteczną ochronę przed utratą danych i zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami.

     ARgon pozwala organizacjom korzystać z zalet, jakie niesie ze sobą wielokrotnie nagradzana technologia Adaptive Redaction firmy Clearswift. Zabezpiecza wrażliwe dane i pomaga zapobiegać cyberatakom, a jednocześnie pozwala organizacji na efektywną komunikację z klientami i dostawcami. Zapewnia maksymalną ochronę przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, pomagając zachować zgodność organizacji z przepisami branżowymi.

     ARgon jest dodatkowym rozwiązaniem zabezpieczającym, które natychmiastowo zwiększa możliwości zapobiegania utracie danych (DLP) w Państwa organizacji. Zwiększa funkcjonalność istniejących bramek pocztowych, chroniąc początkową inwestycję, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i redukując ryzyko.

Rozwiązanie ClearSwift ARgon

     Clearswift rozwiązuje problem fałszywych pozytywów za pomocą unikalnej technologii zwanej Adaptive Redaction. Adaptive Redaction automatycznie usuwa treści, które spowodowałyby, że rozwiązanie DLP zatrzymałoby i zablokowało email w pierwszej kolejności. W czasie rzeczywistym, silnik głębokiej inspekcji treści wykrywa i usuwa tylko te informacje, które naruszają zasady, pozostawiając resztę komunikacji bez opóźnień.

     Wbudowane słowniki zgodności oraz ponad 200 predefiniowanych tokenów PCI i PII upraszczają definiowanie i wdrażanie zasad. ARgon wykrywa, chroni i kontroluje również dane przy użyciu kwalifikatorów wyrażeń leksykalnych (Lexical Expression Qualifiers) w celu walidacji informacji wrażliwych.

     ARgon DLP posiada również funckjonalności:

  • Redagowanie danych - wrażliwe dane są automatycznie usuwane z dokumentów i obrazów. Tekst w obrazach jest identyfikowany za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
  • Czyszczenie dokumentów i obrazów - metadane, historia zmian i właściwości są z plików usuwane, w tym treści osadzonych w obrazach za pomocą narzędzi steganograficznych.
  • Kontrola wiadomości i struktur - adresy URL są przepisywane zanim wyrządzą szkodę. a aktywny kod (makra, skrypty i Active/X) jest usuwany z plików Microsoft Office, Open Office i plików PDF.

Kluczowe cechy i korzyści Clearswift ARgon:

  • Zapobieganie utracie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Zmniejszanie ryzyka ataków ukierunkowanych
  • Adaptacyjne redagowanie
  • Uzupełnienie podstawowe dla rozwiązania poczty elektronicznej
  • Uzupełnienie dla Office 365