ClearSwift Endpoint DLP

Clearswift Adaptive DLP

     Odnalezienie niebezpiecznych czynników i wykrycie wszystkich zgromadzonych informacji stanowi krytyczny element w zapobieganiu utraty danych. Clearswift Critical Information Protection Agent (CIP Agent) zapewnia uprawnionym jednostkom biznesowym (takim jak działy zgodnosci, audytu, IT) wglad we wszystkie dane oraz poziomy ochrony i/lub działania konieczne do zniwelowania niezgodnosci z polityka zarzadzania informacja.

     W przeciwienstwie do innych rozwiazan, A-DLP nie zakłóca pracy oraz wspiera ciagła wymiane informacji, zapobiega przerwom w działalnosci i ogranicza ryzyko strat nansowych lub utraty reputacji spowodowanych nieautoryzowanym ujawnieniem wrazliwych informacji. Rozwiazanie chroni dane niezaleznie od tego, gdzie sie znajduja.

 

Information Governance Server (Serwer zarządzania informacjami):

 • Redukuje koszty zarządzania związane z egzekwowaniem zasad DLP
 • Zapewnia wgląd w obieg informacji wewnątrz sieci i poza jej granicami
 • Rejestracja dokumentów wrażliwych (pełne i częściowe odciski palców)
 • Delegowanie uprawnień do zaufanych użytkowników
 • Integracja z innymi rozwiązaniami Clearswift

Critical Information Protection (Ochrona informacji krytycznych):

 • Zmniejszenie ryzyka utraty danych w punktach końcowych i wykrywanie nieznanych zagrożen w sieci
 • Egzekwowanie zasad dotyczących urządzeń
 • Monitorowanie/blokowanie/szyfrowanie poufnych danych
 • Chroni dane w użyciu (np. USB, DVD, itp.)
 • Zabezpiecza dane w spoczynku (poufne informacje przechowywane na laptopach, w publicznych obszarach sieci, itp.)
 • Adaptacyjne redagowanie

 

 

  Redagowanie adaptacyjne:

Funkcje zapobiegania utracie danych (DLP) ograniczają skutki fałszywych alarmów i nie stanowią bariery dla komunikacji biznesowej:

 • Ochrona organizacji przed ryzykiem, ale umozliwiająca podstawową komunikację
 • Bez kosztów zarządzania tradycyjnymi rozwiązaniami DLP

     Redagowanie danych:

 • Usuwa informacje wrazliwe np. własność intelektualną, PCI, PII itp. i zastępuje je asteryskami
 • Automatyczna i spójna polityka redagowania nawet wtedy, gdy użytkownicy o tym zapomną
 • Dotyczy Microsoft Office, Open Office, PDF, RTF, TXT i HTML

     Porządkowanie dokumentów:

 • Usuwa metadane, wersje i historie dokumentów (np. szczegóły dotyczące danych osobowych, informacje o SharePoint, itp.)
 • Użytkownicy mogą udostępniać dokumenty bez ujawniania krytycznych informacji
 • Dotyczy Microsoft Office, Open Office, PDF, JPG obrazy i innych plików

     Organizacja strukturalna:

 • Usuwa aktywną zawartość (zazwyczaj używaną do przeprowadzania ukierunkowanych ataków w celu kradzieży danych)
 • Użytkownicy mogą nadal mieć dostęp do danych w dokumencie
 • Dotyczy Microsoft Office, Open Office, PDF, RTF i HTML

     Szyfrowanie:

 • Zabezpiecza dane w trakcie przesyłania np. informacje o płacach, dane klientów itp.
 • Automatycznie stosowane, nawet gdy użytkownicy o tym zapomną
 • Dotyczy TLS, S/MIME, PGP i Portal