ClearSwift Secure Web Gateway

ClearSwift Secure Web Gateway

     Rozwiązania Clearswift Secure Gateway zapewnia krytyczną ochronę informacji dla wrażliwych danych udostępnianych za pośrednictwem sieci z uwzględnieniem narzędzi współpracy online i mediów społecznościowych.

     Internet jest obecnie traktowany jako rozszerzenie własnej infrastruktury przedsiębiorstwa. Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem usług opartych na chmurze, takich jak Salesforce i Office365, a także korzystania z Internetu przez pracowników w czasie pracy, organizacje muszą zapewnić, aby treści i informacje, które istnieją i są przeglądane online, są zarówno odpowiednie, jak i dozwolone.

     Clearswift Secure Web Gateway (SWG) oferuje proaktywne, kontrolowane przez politykę rozwiązanie bramy internetowej, przekształcające Internet ze środowiska wysokiego ryzyka w bezpieczny zasób, dostosowany dokładnie do potrzeb Twojej organizacji.
 

Ochrona przed wyciekiem danych

     Wykorzystując możliwości analizy leksykalnej Secure Web Gateway, może wykryć i zapobiec przypadkowym wyciekom danych. Nawet informacje ukryte w metadanych mogą zostać usunięte z dokumentów podczas ich przesyłania. Obrazy mogą być również skanowane przy użyciu optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aby zapobiec wyciekowi poufnych informacji, albo poprzez wyszukiwanie w przesyłanych plikach kluczowych znaków wodnych w dokumentach, które wskazują na dane wrażliwe, lub poprzez zrozumienie treści dzięki czemu można zidentyfikować wyciek, zatrzymać go i podjąć odpowiednie działania.

     W zależności od treści, zastosowanie Redakcji Adaptacyjnej umożliwia monitorowanie danych wrażliwych, a jeśli jest to wymagane, automatyczne redagowane, co pozwala na kontynuowanie komunikacji, ale z usuniętymi informacjami naruszającymi politykę. Proces ten może być stosowany zarówno do właściwości dokumentu, jak i do historii zmian, która potencjalnie zawiera dane wrażliwe.

 

Dogłębna inspekcja treści

     Inteligentna, głęboka inspekcja treści umożliwia pozbawioną ryzyka komunikację w mediach społecznościowych - Zaawansowany silnik głębokiej inspekcji treści Clearswift potrafi rozpoznać różnicę między niewinnym na przykład "Tweetem" a potencjalnie szkodliwym.
     Skanowanie kontekstowe może wykryć i zapobiegać przesyłaniu przez użytkowników zastrzeżonych informacji i obrazów. Połączenie polityk "treści" i "kontekstu" znacznie zmniejsza  prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów, wykorzystują mniej zasobów do zarządzania skuteczną strategią zapobiegania utracie danych.

     Jeśli obawiasz się wycieku danych przez Facebook, webmail lub podobne strony - możesz nadal zezwalać na dostęp, ale kontrolować przepływ danych wychodzących poprzez politykę inspekcji i redagowania danych. YouTube może zawierać nieodpowiednie treści - możesz zezwolić na dostęp, ale tylko do autoryzowanych filmów.

Dokładne oraz szczegółowe zasady SWG pomagają ograniczyć utratę danych, ryzyko prawne i utraty reputacji oraz zachować zgodność z przepisami.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI:

1) Predefiniowane wyrażenia regularne dla PII (Personally Identifiable Information) i PCI (Payment Card Industry)

 • Krajowe ubezpieczenie i numer identyfikacyjny
 • Numery kart kredytowych
 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

 2) Kontekstowe reguły polityki dla dla mediów społecznościowych np.: Facebooka i innych serwisów Web 2.0

 • Ochrona przed zagrożeniami przychodzącymi
 • Wyciek danych wychodzących
 • Szczegółowe zasady dotyczące np. Facebooka

3) Tekst w treści strony internetowej może być przeszukiwany z wykorzystaniem kontekstu i kierunku, a polityka stosowana:

 • URL: Zapobiegaj nieodpowiednim wyszukiwaniom lub zezwalaj na nie, ale informuj dział IT
 • Dokumenty: Zapobieganie przesyłaniu poufnych danych do witryn Web 2.0 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Strony internetowe: blokowanie stron zawierających wulgaryzmy, które mogą obrażać itd.
 • Nagłówki HTTP: Blokowanie starych, niezałatanych wersji przeglądarek

Kluczowe cechy i korzyści:

 • Zapobieganie utracie danych przez Internet (np. webmail, chmurowe środowiska współdzielone, itp.)
 • Kontrola DLP
 • Adaptacyjne redagowanie
 • Sprawdza ruch HTML, Web 2.0 i HTTPS
 • Zintegrowany cache, ltrowanie URL, antywirus/-malware/-spyware
 • Klient do zdalnego zarządzania