DATABASE PERFORMANCE ANALYZER (DPA)
Database Performance Analyzer (DPA) jest jedynym rozwiązaniem zwiększającym wydajność, które analizuje wszystkie pięć aspektów mających wpływ na wydajność bazy danych: instrukcje SQL, kontekst, zasoby systemowe, okresy oczekiwania systemu RDBMS oraz czynniki wydłużające czas odpowiedzi bazy danych. Łączy ono wszystkie te istotne dane statystyczne w celu ujawnienia i uszeregowania pod względem ważności podstawowych przyczyn mających bezpośredni wpływ na działanie aplikacji oraz poziom obsługi użytkowników. Dzięki alarmom i szczegółowym analizom rozwiązanie DPA pomaga szybko znaleźć właściwą podstawową przyczynę problemu. Database Performance Analyzer stanowi najszybszy i najprostszy sposób wykrywania problemów związanych z wydajnością bazy danych, a jednocześnie zwiększa ogólną wydajność aplikacji.
 
 
 
Rozwiązanie Database Performance Analyzer wyróżnia się tym, że wykorzystuje dane historyczne do identyfikowania możliwości bieżących usprawnień. Dzięki szczegółowym danym dotyczącym czasu odpowiedzi w przypadku każdej interakcji zarejestrowanym w hurtowni danych o wydajności Database Performance Analyzer umożliwia pracownikom działu IT określanie długoterminowych trendów, wyodrębnianie powracających problemów oraz rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym. Database Performance Analyzer zapewnia szeroki zakres danych historycznych, aby w ten sposób pomóc administratorom baz danych w znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów z wydajnością.
 
 
Monitorowanie baz danych — lokalnych, wirtualnych oraz w chmurze
Monitoruj i optymalizuj działanie baz danych SQL Server, Oracle, MySQL, DB2 oraz SAP ASE w jednym miejscu — niezależnie od tego, czy są lokalne, czy wirtualne, czy też działają
w chmurze. Panel rozwiązania DPA firmy SolarWinds zapewnia wgląd w informacje dotyczące wszystkich monitorowanych instancji i stanów.
 
 
Architektura bezagentowa
Database Performance Analyzer nie instaluje żadnego oprogramowania na monitorowanych serwerach. Najlżejsze rozwiązanie monitorujące — obciążenie systemów produkcyjnych wynosi
niespełna 1%. Oprogramowanie Database Performance Analyzer działa na oddzielnym serwerze i przechowuje zarejestrowane dane w osobnej instancji. Eliminuje to problemy związane
z instalacją czy konserwacją tego oprogramowania w produkcyjnej bazie danych lub na serwerze VMware‰ . Oprogramowanie Database Performance Analyzer zostało opracowane z
myślą o szybkiej instalacji, braku integracji z innymi produktami oraz braku konieczności uaktualniania komputerów — tak aby można było zacząć z niego korzystać w ciągu zaledwie kilku
minut. Ponieważ oprogramowanie Database Performance Analyzer jest w całości oparte na technologii WWW, do wszystkich jego funkcji można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki,
bez instalowania specjalnego klienta.