Datto RMM

 

 

Datto Remote Monitoring and Management (RMM) to w pełni funkcjonalna, bezpieczna platforma oparta o technologię chmury, która umożliwia dostawcom MSP zdalne monitorowanie, zarządzanie i obsługę każdego punktu końcowego klienta, zmniejszając koszty i zwiększając jakość świadczonych usług.

 


Platforma zdalnego monitorowania i zarządzania w chmurze, przeznaczona dla dostawców usług MSP to:

Bezpieczne, skalowalne i zawsze gotowe narzędzie

Wzmocnione bezpieczeństwo platformy, obowiązkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe, regularne testy penetracyjne, a także aktywne monitorowanie pod kątem nieautoryzowanych prób dostępu, pomagają zapewnić bezawaryjny czas pracy na poziomie 99,99% - bez ograniczeń co do liczby obsługiwanych urządzeń.

Proste wdrożenie, łatwa adaptacja

Mimo szerokiej funkcjonalności, Datto RMM jest łatwy w konfiguracji, wdrażaniu i użytkowaniu dzięki wstępnie zdefiniowanym narzędziom oraz intuicyjnemu interfejsowi. Datto, bazując na wiedzy i doświadczeniu wspiera użytkownika na każdym etapie wdrożenia, niezależnie czy to pierwszy kontakt z narzędziami RMM, czy migracja z innej platformy. Wbudowane kreatory upraszczają proces, udostępniając kontekstowe przewodniki i automatycznie konfigurując kluczowe funkcje.

Zwiększenie wydajności i automatyzacja pracy

  • Wykrywanie i zarządzanie infrastrukturą: widoczność zasobów w czasie rzeczywistym, z podglądem statusu, stanu i zgodności, 
  • Monitorowanie: wiedza o każdym urządzeniu dzięki alertom i automatycznym reakcjom, aby skrócić czas przestoju,
  • Zarządzanie: aktualizacje i optymalizacje dzięki proaktywnemu i scentralizowanemu zarządzaniu, opartemu na regułach,
  • Zdalna pomoc techniczna: bezpieczny, szybki dostęp do urządzeń za pomocą zaawansowanych narzędzi zdalnego wsparcia i udostępniania ekranu,
  • Raportowanie: wgląd w urządzenia, ich kondycję i aktywność, z możliwością tworzenia rozbudowanych raportów.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Nowoczesny i intuicyjny interfejs Datto RMM pozwala tworzyć przejrzyste pulpity nawigacyjne i widżety, które dają wgląd w działania w czasie rzeczywistym. Połączone z mechanizmami sugestii, pomagają w konfiguracji kluczowych funkcji.

Pojedyncza platforma do zdalnego monitorowania, zarządzania i obsługi całej bazy klientów
  • Zautomatyzowane monitorowanie, alerty i poprawki,
  • Kompleksowe zarządzanie i kontrola punktów końcowych,
  • Widok wszystkich urządzeń z jednego miejsca,
  • Zdalne wsparcie i udostępnianie ekranu,
  • Wnikliwe raportowanie.
Maksymalizacja wydajności dzięki integracji z innymi komponentami
 
Wykorzystaj obszerną bibliotekę gotowych skryptów, monitorów i rozszerzeń wspieranych przez Datto, aby zautomatyzować powtarzające się zadania.