Digital Guardian Management Console

Konsola zarządzania Digital Guardian (DGMC) to internetowe centrum dowodzenia skoncentrowane na danych. Umożliwia tworzenie zasad, ostrzeżeń i raportów oraz zarządzanie nimi.

Zasady korzystania z danych skonfigurowane w DGMC są rozdzielane i egzekwowane przez DG ds. punktów końcowych. Agenci wysyłają dzienniki zdarzeń z powrotem do DGMC, który agreguje i analizuje dane o zdarzeniach oraz dostarcza alerty i skonsolidowane raporty.

  • Przechwytuje działania związane z użytkownikami i danymi z pełnym kontekstem.
  • Ustawia alerty oparte na regułach i powiadomienia e-mail dotyczące reakcji na zdarzenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego
  • Synchronizuje z istniejącą infrastrukturą Active Directory lub LDAP
  • Anonimizuje dane w celu wsparcia przepisów dotyczących ochrony prywatności i obaw pracowników
  • Monitoruje użycie i aktywność aplikacji