Endpoint Protector 5

Endpoint Protector 5

 

Kompletna ochrona w jednym prostym rozwiązaniu dla zabezpieczenia Twoich wrażliwych danych. Endpoint Protector to niezwykle proste w zarządzaniu i implementacji rozwiązanie chroniące stacje robocze oraz urządzenia mobilne przed utratą, wyciekiem i kradzieżą danych. Cztery moduły wchodzące w skład Endpoint Protector zapewniają elastyczność oraz granularną administrację praw i dostępu dla urządzeń - użytkowników - grup lub globalne ustawienia polityk. Zcentralizowana webowa konsola administracyjna pozwala zarządzać wszystkimi modułami z jednego miejsca.

Moduły Endpoint Protector 5:

 

Device Control | Kontrola Urządzeń [Windows/macOS/Linux]   

Przejmij kontrolę nad portami stacji roboczych i serwerów oraz urządzeniami do nich podłączonymi, takimi jak:
 • Urządzenia magazynujące 
 • Karty pamięci
 • CD/DVD
 • Zewnętrzne dyski twarde
 • Drukarki
 • Kamery i aparaty
 • Smartfony i tablety
 • Odtwarzacze MP3/MP4
 • Urządzenia biometryczne
 • oraz wiele więcej...
Z modułem do Kontroli Urządzeń masz możliwość:
 • Śledzenia i tworzenia kopii plików na serwerze
 • Tworzenia białych list urządzeń
 • Dostępu do szczegółowych raportów i analiz
 • Tymczasowego hasła offline pozwalającego w nagłym przypadku na ominięcie polityk
 • Integracji i synchronizacji z Active Directory

 

Content Aware Protection | Kontrola Treści [Windows/macOS/Linux]

Zdefiniuj jaka treść lub typ plików mają być zabezpieczone przed wyciekiem poprzez:
 • Pocztę email
 • Przeglądarki internetowe
 • Komunikatory
 • Serwisy wymiany plików
 • oraz wiele więcej... 
Z modułem Kontroli Treści masz możliwość:
 • Tworzenia i wdrażania polityk bezpieczeństwa przed wyciekiem i kradzieżą zdefiniowanej treści
 • Ochronę informacji o danych osobowych, kartach kredytowych, informacji o kontach bankowych 
 • Tworzenia słów kluczowych i wyrażeń regularnych, które powinny być zabezpieczone
 • Zdefiniowanie wrażliwych na wyciek typów plików

 

eDiscovery | Skanowanie danych [Windows/macOS/Linux]

Zdefiniuj jaka treść jest wrażliwa dla Twojego biznesu w oparciu o:
 • Typ pliku
 • Predefiniowaną treść
 • Domyślną zawartość
 • Wyrażenia regularne
 • Nazwę pliku
Z modułem eDiscovery masz możliwość:
 • Skanowania poufnych danych na wskazanych stacjach roboczych
 • Zaszyfrowania lub usunięcia odnalezionych poufnych informacji
 • Ograniczenia nieautoryzowanego dostępu do danych przez osoby nieupoważnione

 

Mobile Device Management | Zarządzanie Urządzeniami Mobilnymi [Android/iOS/macOS]

Dzięki modułowi MDM będziesz w stanie:
 • Chronić dane znajdujące się na urządzeniach mobilnych
 • Ustawić hasła dostępu dla poszczególnych urządzeń
 • Śledzić i lokalizować urządzenia
 • Zdalnie wyczyścić lub zablokować urządzenia
 • Zarządzać ustawieniami telefonu -WiFi, Bluetooth, GPS
 • Egzekwować polityki względem lokalizacji