F-Secure Elements Vulnerability Management
Skanowanie sieci i zarządzanie lukami
Aby wyrządzić szkody, napastnikom wystarczy tylko jedna luka w systemie – nie pozwól, aby ją znaleźli.
Uzyskaj wgląd w całe zagrożone środowisko firmy – od sieci, przez oprogramowanie, aż do aplikacji online. W ten sposób wykryjesz potencjalne luki, ocenisz ich priorytet i dokonasz wymaganych poprawek, zanim wykorzystają je przestępcy.
Vulnerability Management to łatwe do wdrożenia rozwiązanie oparte na chmurze, które skanuje luki, chroni sieć i zasoby, wykrywa niewidoczne serwery oraz analizuje zgodność systemu. Automatycznie otrzymasz informacje o naruszeniach bezpieczeństwa lub marki, próbach oszustwa i witrynach wyłudzających informacje. Rozwiązanie Vulnerability Management można wykorzystywać w chmurze lub w ramach zewnętrznej usługi zarządzanej, świadczonej przez jednego z naszych certyfikowanych partnerów.
F-Secure Vulnerability Management to część produktu F-Secure Elements – zintegrowanej platformy, która obsługuje pełny zakres funkcji: m.in. zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, ochronę narzędzi do współpracy, ochronę punktów końcowych, a także detekcję i reakcję na zagrożenia. Zarządzanie tymi rozwiązaniami jest możliwe z poziomu jednej konsoli. Korzystaj z wybranych rozwiązań, które odpowiadają na Twoje potrzeby lub zapewnij sobie pełną ochronę łącząc je wszystkie.
 
 • Pulpit nawigacyjny Vulnerability Management to zintegrowana konsola monitorująca bieżący stan luk w zabezpieczeniach i incydentów
 
 • Agent punktu końcowego Vulnerability Management to aplikacja systemu Windows, która automatycznie zbiera dane ze wszystkich punktów końcowych
 
 • Wykrywanie zasobów internetowych pozwala przeszukiwać internet (w tym sieć głęboką) w celu znalezienia systemów firmy mających dostęp do Internetu
 
 • Operacje skanowania i wykrywania umożliwiają wykrycie wszystkich hostów i urządzeń sieciowych w infrastrukturze
 
 • Operacje skanowania luk skanują systemy w poszukiwaniu wszystkich
  znanych luk w zabezpieczeniach, takich jak ataki typu ransomware lub inne złośliwe oprogramowanie
 
 • Centralne zarządzanie lukami przy użyciu pojedynczej konsoli wyposażonej w funkcje zautomatyzowanego wykrywania i raportowania
 • Produkt F-Secure Elements Vulnerability Management spełnia wymagania dotyczące zgodności ze standardem PCI DSS, zmniejszając ryzyko utraty danych
Podstawowe elementy rozwiązania:
 
F-SECURE Elements Vulnerability Managmnet SECURITY CENTER
 • System zarządzania podatnościami
 • Interfejs API do integracji z innymi produktami
 • Możliwość ręcznego dodawania podatności
 • Planowanie, automatyzacja, raportowanie
DISCOVERY SCAN | OKREŚL POWIERZCHNIĘ ATAKU
 • Szybkie wykrywanie hostów
 • Identyfikacja zasobów w sieci (usługi/systemy)
 • Asynchroniczne skanowanie portów/protokołów
 • Pokazuje zmiany od ostatniego skanowania
 • Prędkość dostosowana do wydajności sieci
SYSTEM SCAN | WYKRYJ PODATNOŚCI
 • Identyfikuje podatności powiązane z błędną konfiguracją
 • Zdolny do skanowania każdego urządzenia posiadającego adres IP
 • Wsparcie dla autoryzacje w systemach Windows oraz Linux
 • Automatyczne aktualizacje sygnatur
WEB SCAN | LUKI W ZABEZPIECZENIACH
 • Wykrywanie podatności w aplikacjach internetowych
 • Szerokie możliwości detekcji (OWASP Top 10)
 • Wsparcie dla formularzy uwierzytelniających
 • Przeprowadza różne znane ataki
 • Certyfikowane narzędzie skanujące PCI ASV
 • Obsługa indeksowania aplikacji webowych
INTERNET ASSET DISCOVERY | MOŻLIWE WEKTORY ATAKU
 • Sprawdzanie zasad zabezpieczeń dostawców usług
 • Wykrywaj porzucone lub pozostawione bez nadzoru systemy IT
 
Korzyści wynikające z rozwiązania:
 • Poprawa bezpieczeństwa w firmie.
 • Regularne skanowania podatności w celu określenia zmian zagrożeń w organizacji.
 • Nieograniczona liczba skanowań dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania.
 • Identyfikacja nowych podatności.
 • Zgodność ze standardem PCI ASV.
 • Centralne raportowanie wraz z pogłębionymi analizami.
 • Raporty przejrzyste oraz zrozumiałe dla wszystkich użytkowników.