F-Secure Radar
Zarządzaj krytycznymi dla biznesu podatnościami
 
F-Secure Radar jest prostą i szybką w użyciu platformą do skanowania podatności i zarządzania nimi. Pozwala identyfikować i zarządzać zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi zagrożeniami, raportować ryzyka i być w zgodzie z obecnymi i przyszłymi przepisami prawnymi (takimi jak PCI i GDPR). Daje wgląd w nieautoryzowany sprzęt IT, by dać pełny obraz powierzchni ataku oraz odpowiedzieć na krytyczne podatności związane z cyber zagrożeniami.
Radar - zarządzanie podatnościami
 
Kompleksowa widoczność
Skuteczne mapowanie zabezpieczeń dzięki dokładnemu wykrywaniu i mapowaniu wszystkich zasobów,
systemów i aplikacji w sieci i poza nią.
 
Skuteczna produktywność i zarządzanie bezpieczeństwem
Koniec z brakiem efektywności i pominiętymi lukami zabezpieczeń. Szybko rozwiązuj problemy w wielu
domenach z wydajnym przepływem usług, w tym monitorowaniem podatności, zaplanowanym
automatycznym skanowaniem i wysyłaniem zgłoszeń do priorytetowego naprawienia i weryfikacji.
 
Raportowanie zagrożeń
Opracuj raporty z wiarygodnymi informacjami na temat stanu zabezpieczeń w czasie. Pokaż i uzasadnij,
w jaki sposób zabezpieczenia IT umożliwiają ciągłość pracy organizacji.
 
Obniżone koszty
Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach stanowi okazję do znacznego obniżenia kosztów bezpieczeństwa.
Dużo taniej jest wiedzieć o lukach w bezpieczeństwie i poradzić sobie z nimi, niż wtedy, gdy już zostaną wykorzystane i spowodują kryzys. Dodatkowo wykorzystanie zasobów chmurowych Radara pozwala organizacjom obniżyć wydatki.
 
Wykryj i wyeliminuj luki w zabezpieczeniach
Dzięki Radarowi bez trudu sporządzisz mapę potencjalnych wektorów ataku i zminimalizujesz ryzyko włamania. Elastyczny model licencjonowania usługi RADAR umożliwia nieograniczoną liczbę skanowań Twoich zasobów. Skanery RADAR połączone są z wydajną i intuicyjną, webową platformą do zarządzania i raportowania, która dzięki wykorzystaniu API umożliwia integrację z produktami zewnętrznymi.
 
 
 
Podstawowe elementy rozwiązania:
 
F-SECURE RADAR SECURITY CENTER
 • System zarządzania podatnościami
 • Interfejs API do integracji z innymi produktami
 • Możliwość ręcznego dodawania podatności
 • Planowanie, automatyzacja, raportowanie
DISCOVERY SCAN | OKREŚL POWIERZCHNIĘ ATAKU
 • Szybkie wykrywanie hostów
 • Identyfikacja zasobów w sieci (usługi/systemy)
 • Asynchroniczne skanowanie portów/protokołów
 • Pokazuje zmiany od ostatniego skanowania
 • Prędkość dostosowana do wydajności sieci
SYSTEM SCAN | WYKRYJ PODATNOŚCI
 • Identyfikuje podatności powiązane z błędną konfiguracją
 • Zdolny do skanowania każdego urządzenia posiadającego adres IP
 • Wsparcie dla autoryzacje w systemach Windows oraz Linux
 • Automatyczne aktualizacje sygnatur
WEB SCAN | LUKI W ZABEZPIECZENIACH
 • Wykrywanie podatności w aplikacjach internetowych
 • Szerokie możliwości detekcji (OWASP Top 10)
 • Wsparcie dla formularzy uwierzytelniających
 • Przeprowadza różne znane ataki
 • Certyfikowane narzędzie skanujące PCI ASV
 • Obsługa indeksowania aplikacji webowych
INTERNET ASSET DISCOVERY | MOŻLIWE WEKTORY ATAKU
 • Sprawdzanie zasad zabezpieczeń dostawców usług
 • Wykrywaj porzucone lub pozostawione bez nadzoru systemy IT
 
Korzyści wynikające z rozwiązania:
 • Poprawa bezpieczeństwa w firmie.
 • Regularne skanowania podatności w celu określenia zmian zagrożeń w organizacji.
 • Nieograniczona liczba skanowań dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania.
 • Identyfikacja nowych podatności.
 • Zgodność ze standardem PCI ASV.
 • Centralne raportowanie wraz z pogłębionymi analizami.
 • Raporty przejrzyste oraz zrozumiałe dla wszystkich użytkowników.