Log Managment Plan

Log Management to nasz fundament, z tego obszaru się wywodzimy. Centralizacja zdarzeń, gromadzenie dokumentów stanowiło jedno z najważniejszych zadań Energy Logserver. Chcemy przyjmować jak najwięcej komunikatów, wspierać jak najwięcej typów danych i umożliwiać ich spójną analizę.

Pracujemy w skali setek Terabajtów nie ograniczając użytkownika krótką retencją danych. Tworzymy zamknięte archiwa z danych już nieużytecznych.

Tabele

Przeszukiwanie danych i ich analizowanie jest bardzo łatwe w Energy Logserver. Wystarczy wyszukać dokumentów, które nas interesują, a następnie z pomocą kilku kliknięć stworzyć tabelę. Wartości zostaną automatycznie uzupełnione w kolumnach, a każdy rząd to inny dokument.

 

Wykresy

Niektóre dane wymagają umieszczenia ich na wykresach lub innych formach wizualizacji. Energy Logserver pozwala agregować dane w łatwy i skuteczny sposób. Zaczynając od prostych zagęszczeń, jesteśmy w stanie wprowadzać kolejne agregacje w razie potrzeby.