MOVEit Transfer

Uzyskaj pełną widoczność i kontrolę nad przesyłaniem plików pomiędzy partnerami, klientami, użytkownikami i systemami. Zabezpieczaj pliki w trakcie przesyłania i w trakcie przechowywania oraz zapewnij zgodność z wewnętrznymi politykami i mandatami regulacyjnymi.

Lepsze bezpieczeństwo i zgodność z normami

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń obejmują kryptografię zgodną ze standardem FIPS 140-2, uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników, potwierdzanie doręczenia plików, niezaprzeczalność oraz konfigurację platformy zabezpieczonej. MOVEit Transfer rejestruje działania w bazie danych z informacjami o naruszeniach w celu zapewnienia zgodności z normami ISO 27001, HIPAA, PCI, RODO, SOX, BASEL I/II/III, FIPS, FISMA, GLBA, FFEIC, ITAR oraz przepisami o ochronie danych. Integruje się również z istniejącymi systemami DLP, antywirusami oraz systemami identyfikacyjnymi poprzez usługi SAML 2.0, AD, LDAP i SIEM. Dodatkowo MOVEit oferuje interfejsy API (łącznie z REST) do integracji z innymi aplikacjami zewnętrznymi.

Elastyczne opcje wdrażania i dostępu

Szeroki wachlarz opcji dla klientów umożliwia dostęp do aplikacji mobilnych, internetowych i Outlook. Darmowy klient MOVEit umożliwia również proste przenoszenie pulpitów z urządzeń z systemem Windows lub MacOS. Elastyczna architektura MOVEit Transfer wspiera skalowalność lub wymogi dostępności dzięki wdrożeniu farmy sieci Web. Obsługiwane są również konfiguracje multitenantowe oparte na nazwach użytkowników lub domenach. Dostęp dla użytkowników może być bezpiecznie kontrolowany za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego (Multi-Factor Authentication - MFA) i polityki ważności hasła opartej na klasyfikacji użytkownika. MOVEit Transfer obsługuje również bezpieczne udostępnianie folderów, co sprawia, że użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni mogą bezpiecznie i łatwo współpracować, zachowując pełną ścieżkę audytu.

 

PROTOKOŁY TRANSFERU PLIKÓW
• FTP
• FTPS (SSL/TLS)
• SFTP (SSH)
• HTTP/S
• SMTP / POP 3
 
BEZPIECZEŃSTWO
• AES 256-bitowe szyfrowanie plików zarówno podczas transferu jak i spoczynku
• Kryptografia zatwierdzona przez FIPS 140-2
• Baza danych zawierająca informacje o manipulacjach przy logach
• Szyfrowany dostęp administracyjny
• Architektura wielowarstwowa umożliwia rozproszoną konfigurację pomiędzy domenami sieciowymi
• Rejestrowanie kryptograficznych dowodów manipulacji
• Zautomatyzowane zasady zarządzania politykami
• Single Sign-On (SSO)
• Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
 
SYSTEM WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I FAILOVER
• Zwiększ wydajność dzięki wdrożeniu farmy sieci Web
• Automatyczny failover za pomocą programu Neverfail Failover Manager
 
INTERNACJONALIZACJA
• Przesyłanie plików w dowolnym języku
• Obsługa klienta końcowego, Ad Hoc lub mobilna
 
ZARZĄDZANIE
• Wsparcie dla SQL Server oraz MySQL - ostatni jest w zestawie bez dodatkowych opłat
• Wsparcie dla Azure SQL
• Predefiniowane i kastomizowane raporty
• Delegowanie uprawnień (grupy/użytkownicy)
• Nieograniczona liczba lokalnych/zdalnych użytkowników w tym samym czasie
• Zarządzanie użytkownikami, grupami, folderami, zasadami dotyczącymi plików i wiekowania użytkowników
• Alerty e-mailowe
• Bezpieczeństwo udostępniania folderów dla prostej, stabilnej współpracy
 
INTEGRACJE
• API REST do programowania indywidualnego
• Natywne wsparcie magazynu obiektów Azure Blob
• Integracja rozwiązań antywirusowych: McAfee, Symantec i Sophos
• Integracja DLP: RSA, Symantec i McAfee
• Integracja z wiodącymi systemami identyfikacyjnymi (IdP): Microsoft ADFS, Shibboleth i Onelogin
• Uwierzytelnianie z zewnętrznymi bazami danych: Active Directory, LDAP, bezpieczny LDAP, Radius server lub z dowolną bazą danych zgodną z ODBC
• MOVEit Gateway (przechowywanie danych w zaufanej sieci)
 
KLIENTY
• MOVEit Client dla Windows/MacOS
• Web transfer (Javascript)
• Mobile (Android and iOS)
• Outlook plugin
• FTP klienty
• MOVEit EZ i MOVEit Freely
 

KORZYŚCI MOVEit Transfer:

  • Bezpieczna kontrola dostępu poprzez wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA).
  • Skalowalność i kontynuacja transferu po przerwaniu przesyłania.
  • Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych i regulacjami takimi jak RODO, HIPAA i PCI.
  • Skonsolidowanie wielu serwerów FTP w jeden zarządzalny plik serweru transferowego.
  • Wsparcie API REST dla elastycznych integracji z aplikacjami trzecimi.