NETFLOW TRAFFIC ANALYZER (NTA)

Oprogramowanie SolarWinds® NetFlow Traffic Analyzer (NTA) przechwytuje nieprzetworzone dane z ciągłych strumieni ruchu sieciowego i przekształca je w łatwe do zinterpretowania wykresy oraz tabele, dokładnie przedstawiające użycie zasobów sieci firmowej w liczbach, kto ich używa oraz w jakim celu. Dzięki niemu gromadzenie i analizowanie między innymi danych przepływu Cisco® NetFlow, Juniper® J-Flow™, IPFIX, sFlow® i Huawei NetStream™ jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 

• Monitorowanie przepustowości sieci i tras ruchu do poziomu interfejsów

• Identyfikacja użytkowników, aplikacji i protokołów powodujących największe zużycie przepustowości

• Wyróżnianie adresów IP najczęściej komunikujących się elementów

• Możliwość przeglądania historycznej komunikacji przepływu IP z dokładnością do minuty

• Analizy między innymi danych przepływu Cisco NetFlow, Juniper J-Flow, IPFIX, sFlow i Huawei NetStream

Najważniejsze funkcje

Monitorowanie wykorzystania przepustowości

 

Alerty po przekroczeniu progu przepustowości

Przekroczenie progu wykorzystania przepustowości przez interfejs powoduje natychmiastowe wysłanie powiadomienia z alertem zawierającego listę „najczęściej komunikujących się elementów”.

 

Wykorzystanie przepustowości według aplikacji

Dostępne są przydatne informacje dotyczące aplikacji powodujących największe wykorzystanie przepustowości sieci. Można śledzić ruch związany z aplikacjami przychodzący z określonych portów, źródłowych adresów IP, docelowych adresów IP, a nawet ruchu protokołów.

 

Wykorzystanie przepustowości według grup adresów IP

Umożliwia analizowanie ruchu sieciowego przy użyciu niestandardowych grup nachodzących na siebie adresów IP. Aby przeglądać ruch sieciowy zgodnie ze swoimi preferencjami, można tworzyć własne grupy adresów IP.

 

Monitorowanie i badanie ruchu sieciowego

 

Pulpit analiz ruchu

Udostępnia kompleksowy i konfigurowalny widok ruchu sieciowego na jednym ekranie, umożliwiający szybkie wykrywanie potencjalnych problemów w dziesięciu najważniejszych widokach danych dotyczących ruchu sieciowego. Intuicyjny interfejs „wskaż i kliknij” umożliwia ustalanie podstawowych przyczyn problemów.

 

Badanie ruchu sieciowego

Przechodząc do szczegółów ruchu każdego elementu przy użyciu wielu widoków, można uzyskać odpowiedni wgląd w informacje. Można badać i izolować nadmierne wykorzystanie przepustowości sieci oraz nieplanowany ruch związany z aplikacjami.

 

Widoki wydajności CBQoS

Umożliwiają wyświetlanie ruchu sieciowego według metod klas usługi, mierzenie skuteczności zasad CBQoS, a także uzyskiwanie danych liczbowych dotyczących wykorzystania przepustowości według mapy klas.

 

Border Gateway Protocol

Można konfigurować własne widoki ruchu usługodawców internetowych i organizacji, aby lepiej widzieć, jak wygląda rozkład ruchu wśród dostawców.

 

Monitorowanie i raportowanie oparte na przepływie

 

Obsługa urządzeń wielu producentów

• Analiza danych NetFlow 5, NetFlow 9, sFlow 2, 4, 5, IPFIX, J-Flow i Huawei NetStream

• Obsługa urządzeń firm Cisco, Extreme Networks, HP®, Juniper, Nortel Networks, Huawei oraz innych czołowych producentów

• Obsługa ruchu NetFlow z przełącznika vSwitch firmy VMware®

 

Raportowanie oparte na przepływie

Kilkoma kliknięciami można tworzyć szczegółowe raporty dotyczące ruchu sieciowego. Można też zaplanować automatyczne cotygodniowe dostarczanie raportów zespołowi.