NetMotion Mobility

Inteligentna VPN NetMotion Mobility® zapewnia bezpieczną, bezproblemową, niezawodną łączność, dostosowującą się do rozmaitych warunków sieciowych napotykanych przez pracowników mobilnych.

Trwałość sesji aplikacji

Trwałość sesji pomimo przerw w zasięgu, w obszarach o słabej sile sygnału lub w razie zawieszenia danego urządzenia przez użytkownika — następuje wstrzymanie pracy aplikacji, a następnie wznowienie po powrocie połączenia.

Obsługiwane aplikacje
 
Wszelkie aplikacje stworzone dla sieci opartych na IP; nie jest wymagana jakakolwiek modyfikacja.
 
Automatyczne logowanie
  • Przejrzyste logowanie użytkownika i połączenie przy włączeniu urządzenia.
  • Przejrzyste przełączenia pomiędzy sieciami komórkowymi, Wi-Fi oraz sieciami przewodowymi.
  • Zautomatyzowany dostęp do publicznych hotspotów oparty na przeglądarce w przypadku obsługi bez wyłączania sieci VPN.

Optymalizacja łączy i kompresja

  • Optymalizacja w celu zmniejszenia obciążenia protokołu TCP/IP i zasobochłonności w przypadku łączeń bezprzewodowych.
  • Selektywna kompresja obrazów z kontrolą zasad.