NETWORK PERFORMANCE MONITOR (NPM)
NETWORK PERFORMANCE MONITOR W SKRÓCIE
  • Szybsze rozwiązywanie problemów, wyższe poziomy usług i krótszy czas przestojów
  • Monitorowanie i wyświetlanie czasów reakcji, dostępności oraz wydajności urządzeń w sieci
  • lepszy wgląd w sieć dzięki automatycznemu planowaniu wykorzystania zasobów w sieci, mapom ciepła sieci bezprzewodowych i inteligentnym alertom uwzględniającym topologię
  • Większa wydajność operacyjna dzięki gotowym do użycia pulpitom, alertom i raportom
  • Automatyczne odnajdywanie urządzeń w sieci i wdrażanie, które zwykle nie trwa dłużej niż godzinę
 
 
FUNKCJE:
 
Monitorowanie dostępności i wydajności sieci
 
Monitoruje urządzenia w sieci, dostępność interfejsów i wskaźniki wydajności (dotyczące na przykład w ykorzystania przepustowości, utraty pakietów, opóźnień, błędów, odrzuceń, procesorów i pamięci) w przypadku urządzeń obsługujących protokół SNMP i protokół WMI.
 
Głęboka inspekcja pakietów i jakość użytkowania
 
Udostępnia zwięzłe zestawienie wskaźników wydajności sieci oraz aplikacji dzięki zastosowaniu głębokiej inspekcji i analizy pakietów. Można szybko identyfikować spadki lub zmiany wydajności
aplikacji i ustalać, czy zmiana jest spowodowana przez aplikację, czy przez sieć.
 
Automatyczne odnajdywanie urządzeń w sieci
 
Łatwy w użyciu i oparty na technologii internetowej kreator odnajdywania umożliwia planowanie skanowania sieci w poszukiwaniu nowych urządzeń oraz sprawdzanie, czy są monitorowane
wszystkie niezbędne urządzenia.
 
Dynamiczne i konfigurowalne tworzenie mapy sieci
 
Po przeciągnięciu urządzeń w sieci na konfigurowalną mapę sieci oprogramowanie automatycznie wyświetla informacje o połączeniach, o wykorzystaniu łącza między urządzeniami w warstwie 2 oraz o stanie urządzeń w czasie rzeczywistym. Na automatycznie tworzonych mapach cieplnych sieci bezprzewodowej wyświetlana jest wizualizacja siły sygnału sieci bezprzewodowej w środowisku. Mapy te umożliwiają też ulepszanie zasięgu sieci.
 
Planowanie wykorzystania zasobów w sieci
 
Oprogramowanie Network Performance Monitor ułatwia zarządzanie infrastrukturą sieci i jej optymalizację, wyświetlając alerty dotyczące planowanego wykorzystania zasobów w sieci związane z najważniejszymi wskaźnikami, w tym dotyczącymi wykorzystania przepustowości, użycia pamięci, wolnego miejsca na dysku itd.
 
Obsługa urządzeń wielu producentów
 
Oprogramowanie SolarWinds NPM zapewnia gotową obsługę urządzeń wielu producentów, dzięki czemu jest w stanie sprostać wymaganiom obecnych złożonych i rozwijających się środowisk
sieciowych. Monitoruje ono też dostępność i statystyki wydajności wszystkich routerów, przełączników, zapór, koncentratorów sieci VPN, punktów dostępu oraz innych urządzeń obsługujących standardowe protokoły.
 
Monitorowanie kondycji urządzeń
 
Zwięzły wgląd w kondycję sprzętu w sieci dzięki funkcjom monitorowania, alertów i raportowania dotyczącym stanu najważniejszych czujników urządzeń, w tym temperatury, prędkości wentylatora
i zasilacza.