Netwrix Password Manager
NetWrix Password Manager
Łatwe rozwiązanie do resetowania haseł dla Active Directory
 
Charakterystyka produktu
 
Zarządzanie hasłami jest czymś, czym działy IT zajmują się każdego dnia. Złożoność haseł oraz wymagania dotyczące polityki ich wygasania prowadzą do częstego zapominania haseł i blokowania kont. W znacznym stopniu zwiększa to liczbę zadań stawianych przed administratorami. 
NetWrix Password Manager jest prostym i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom na resetowanie zapomnianych haseł i odblokowywani kont ręcznie, dzięki integracji ze standardowymi procedurami logowania Windows oraz wygodny, funkcjonujący w sieci, portal do samodzielnej obsługi haseł. 
 
Kluczowe korzyści:
 • Zwrot inwestycji
Automatyzacja zarządzania hasłami w sposób oczywisty generuje oszczędności związane z funkcjonowaniem działów IT. Każdy telefon do działu pomocy generuje koszty oraz zajmuje czas, zarówno pracowników helpdesków, jak i użytkowników. Nasz produkt przynosi natychmiastowe korzyści dzięki eliminowaniu większości problemów związanych z hasłami. 
 
 • Zgodność
Wykorzystanie naszego produktu jest istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia zgodności z regulacjami takimi jak Sarbanes-Oxley, GLBA, HIPAA i innymi. Wymagają one, jednoznacznie lub pośrednio, wprowadzenia restrykcji wobec uprzywilejowanego dostępu do systemów komputerowych. NetWrix Password Manager zdecydowanie w tym pomaga. 
 
 • Redukcja liczby zadań i kosztów pracy centrów pomocy
Użytkownik może zresetować swoje własne hasło oraz odblokować konto bez konieczności interwencji administratorów czy pracowników helpdesków. Znikają w ten sposób koszty związane z koniecznością udzielenia wsparcia technicznego czy usługami pracowników centrów pomocy, zajmujących się wyłącznie tym problemem. 
 
 • Podniesienie produktywności użytkowników
Nigdy więcej sfrustrowanych użytkowników z zablokowanymi kontami, czekających na pracowników helpdesków, którzy mają rozwiązać ten problem. Password Manager odblokowuje konta i resetuje hasła w przeciągu kilku minut, bezpośrednio z okna logowania lub przeglądarki. 
 
 • Zwiększanie bezpieczeństwa
NetWrix Password Manager wzmacnia zabezpieczania haseł poprzez wprowadzenie scentralizowanego systemu zarządzania. Eliminuje to błędy pracowników helpdesków, gwarantuje ujednoliconą politykę dotyczącą haseł, chroni je i zmniejsza możliwość pojawienia się ataków polegających na odgadywaniu hasła. 
 
 • Aktywne zarządzanie
Opcjonalne zintegrowane rozszerzenia NetWrix Password Expiration Notifier oraz Inactive Users Tracker powiadamiają użytkowników z wyprzedzeniem o wygaśnięciu hasła, w celu zredukowania liczby incydentów, jak również umożliwiają wyszukanie i automatyczne zablokowanie nieaktywnych użytkowników. 
 
 
Główne cechy:
 • Wykorzystanie bezpiecznego systemu „Question-and-Answer”
Ten produkt identyfikuje użytkowników poprzez serię prywatnych pytań i odpowiedzi znanych jedynie użytkownikowi, takich jak nazwisko panieńskie matki lub nazwa ulubionej drużyny sportowej. Zapobiega to nieautoryzowanym działaniom ze strony kogoś, kto w jakiś sposób uzyskał dostęp do systemu korporacyjnego. Możliwe jest również dostosowanie istniejącej bazy HR w celu wstępnego uzupełnienia par pytań – odpowiedzi, w celu zmaksymalizowania wydajności oraz ograniczenia kosztów w przyszłości.
 
 • Resetowanie haseł i odblokowywanie kont
Kiedy użytkownik zapomni hasła lub zablokuje swoje konto, może kliknąć przycisk „Logon Assistance”, bezpośrednio ze standardowego okna logowania Windows i samodzielnie rozwiązać problem.
 
 • Bezproblemowa integracja ze standardowymi oknami logowania Windows
Ten produkt rozszerza standardowe okna logowania Windows (GINA) o nowy przycisk, który można wykorzystać dokładnie wtedy, kiedy pojawiają się problemy z logowaniem. Eliminuje to potrzebę używania systemów telefonicznych i podnosi jakość pracy.  
 
 • Zapobiega podejmowaniu jakichkolwiek działań bez autoryzacji
Aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska firmowego, NetWrix Password Manager chroni przed atakami polegającymi na odgadywaniu odpowiedzi, poprzez ograniczanie liczby nieudanych prób.
 
 • Wymuszenie instalacji
Produkt gwarantuje, że użytkownicy zainstalują i będą używali systemu do rozwiązywania problemów z hasłami bez potrzeby kontaktowania się z helpdeskiem, co gwarantuje najszybszy zwrot inwestycji. W celu dalszej redukcji kosztów dostępna jest również automatyczna preinstalacja systemu bazująca na danych użytkowników systemu HR. 
 
 • Łatwy do wdrożenia
Password Manager wykorzystuje istniejącą infrastrukturę AD i może zostać zainstalowany automatycznie na urządzeniach klienta przy użyciu standardowych mechanizmów dystrybucyjnych oprogramowania (Group Policy, SMS). Instalowanie na urządzeniu klienta jest opcjonalne, jednak zalecane. Nie są wprowadzane żadne modyfikacje schematu Active Directory, wszystko pozostaje w lokalnej, bezpiecznej bazie danych.Wymuszenie instalacji może zostać przeprowadzone bez jakichkolwiek instalacji ze strony klienta (jedynie ustawienia Group Policy). 
 

Darmowa wersja próbna:

Pobierz darmową wersję próbną NetWrix Password Manager już dzisiaj:
 
 
Forrester określił rozwiązania z zakresu audytu konfiguracji numerem 1 w obrębie technologii bezpieczeństwa na kolejne 5 lat. 
 
Łatwy
„NetWrix Password Manager posiada cechy, których potrzebowaliśmy i w znacznym stopniu redukuje nakłady administracyjne”. 
CJ Rainer, Network Support Specialist, Doster Construction Company
 
Wydajny
„Zredukowaliśmy liczbę telefonów do pracowników helpdesków związanych z resetowaniem hasła i blokadami kont o 80%. Umożliwiło to pracownikom skupienie się na krytycznych zadaniach podczas pomagania naszym użytkownikom”. 
Murray Harris, Senior Enterprise System Administrator, APN News & Media
 
Atrakcyjny finansowo
„Szukaliśmy produktu, który umożliwiłby użytkownikom zarządzanie ich własnymi kontami Active Directory (AD)  oraz minimalizowanie czasu, jaki specjaliści IT muszą poświęcać tym zagadnieniom. NetWrix Password Manager to prosty, łatwy z użyciu produkt, który działa tak, jak oczekiwaliśmy, a do tego jest dostępny w rozsądnej cenie”. 
 
Wyzwanie
Duża liczba telefonów do helpdesków związanych z problemami z hasłami oraz brak weryfikacji bezpieczeństwa resetów haseł. 
 
Rozwiązanie
Rozwiązanie umożliwiające samodzielne zarządzanie hasłami eliminuje telefony do helpdesków dotyczące haseł, wzmacnia bezpieczeństwo sieci i ułatwia stosowanie konkretnych rozwiązań dotyczących haseł.