nGenius 3900 Series Packet Flow Switch

Przełączniki przepływu pakietów nGenius serii 3900 odpowiadają wyzwaniu, jakim jest dostarczanie wyselekcjonowanych przepływów pakietów do wzrastającej liczby systemów monitorowania sieci włączając w to zintegrowaną platformę zarządzania wydajnością nGenius One jak również inne systemy monitorujące oraz systemy bezpieczeństwa. nGenius 3900 to inteligentne, modularne, wysoko skalowalne przełączniki monitorowania sieci umożliwiające jednoczesną agregację przepływu pakietów, replikację, równoważenie obciążenia sieci oraz filtrowanie ruchu.

Rozproszona architektura przełączania typu cut-through umożliwia osiągnięcie odpowiedniej wydajności i wspiera przepustowość do 8.6 Tbps full-duplex (zagregowane 17.2 Tbps), aby móc zaspokoić potrzeby środowisk o najwyższym poziomie ruchu. Przełączniki przepływu pakietów nGenius 3900 wspierają do 576 portów 1/10 GbE lub 48 portów 40GbE w pojedynczej szafie z inteligentnymi funkcjami regulowania ruchu na każdym porcie utrzymując przy tym wydajność i przepustowość oraz ultra-niskie opóźnienie między portami oraz w ramach całej konstrukcji przełącznika. Wysoko skalowalne parametry umożliwiają architektom sieci konsolidację urządzeń monitorowania sieci poprzez zmniejszenie ilości urządzeń oraz mniejszą kompleksowość. Powoduje to redukcję niepożądanego efektu zatykania się sieci oraz niepotrzebne wykorzystywanie portów dla połączeń wewnętrznych, ułatwiając monitorowanie architektury jak również łatwiejsze zarządzanie i zaopatrzenie.

Wykorzystując wspólne moduły interfejsów, przełączniki nGenius serii 3900 wspierają połączenia 1/10/40 GbE umożliwiając tym samym elastyczne wdrożenie od krawędzi sieci do jej jądra oraz dołączanie różnorakich narzędzi monitorujących. Wysoko wytrzymała architektura przełącznika umożliwia podjęcie właściwych kroków w przypadku uszkodzenia poszczególnych komponentów i umożliwia podpinanie modułów na gorąco (hot-swap). Dodatkowo, przełączniki są zarządzalne poprzez software nGenius PFS, który pozwala na sprawne, zintegrowane zarządzanie dużych, wieloprzełącznikowych instalacji i bezpieczne, wielozespołowe zarządzanie.

Przełączniki przepływu pakietów nGenius serii 3900 to modularne, przeznaczone do montowania w szafach rozdzielczych urządzenia, których rozproszona architektura przełączania umożliwia skalowanie wydajności portów dodatkowymi modułami interfejsów, zapewniając jednocześnie stałą przepustowość oraz poziom opóźnień. Kluczowe cechy produktu obejmują następujące cechy:

  • 1-,3- i 12 – slotowe szafy rozdzielcze wykorzystujące wspólne moduły interfejsów
  • Wspieranie do 576 portów 1/10GbE lub 48 portów 40GbE w jednej szafie
  • Interfejsy FlexPort wspierające 1/10/40GbE w pojedynczym module
  • Skalowalna wydajność przełączania do 17.2 Tbps zagregowanej przepustowości, zapewniająca elastyczną architekturę przygotowaną dla 100GbE
  • Filtrowanie pakietów warstwy 2/3/4 z szybkością łącza, agregacja, równoważenie obciążenia oraz oznaczanie portów źródłowych w czasie rzeczywistym
  • Elastyczna konfiguracja portów umożliwiająca każdemu portowi skonfigurowanie zarówno do pracy w sieci dla połączeń przychodzących lub do pracy w funkcji narzędzia monitorowania ruchu wychodzącego
  • Wspieranie wszystkich funkcji na każdym porcie bez wpływu na wydajność
  • Wysoko wytrzymała architektura z redundancją zarządzania, hitless failover, wymienna obudowa oraz moduły wymieniane „na gorąco”
  • Wielkoskalowa, kompleksowa, obejmująca połączenia między szafami rozdzielczymi administracja i zaopatrzenie zapewniane przez software do zarządzania nGenius PFS