nGenius InfiniStream Appliance

nGenius InfiniStream jest dedykowanym urządzeniem o dużej wydajności głębokiej inspekcji pakietów, które umożliwia tworzenie analiz ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym oraz przechowuje natywne pakiety sieciowe po to, by wspierać szerokie możliwości śledzenia i analizowania informacji kryminalistycznych z perspektywy historycznej.

Aby spełnić szereg wymogów sektora enterprise w zakresie monitorowania i analizy ruchu sieciowego, rodzina urządzeń nGenius InfiniStream oferuje wiele prędkości interfejsów Ethernet, gęstości upakowania i pojemności pamięci masowej. nGenius InfiniStream zapewnia spójność funkcjonalną całej rodziny urządzeń, dzięki  odpowiedniemu doborowi interfejsów do pokrycia całego środowiska dostarczania usług - od data centre, przez rdzeń do krawędzi sieci i jej wydzielonych elementów.

Urządzenia nGenius InfiniStream mogą być zaimplementowane jako samodzielne rozwiązania sieciowe służące do przechwytywania pakietów oraz ich rejestrowania, by zapewnić ciągłość ich przechwytywania lub też mogą służyć jako część strategii end-to-end w zakresie zarządzania dostarczaniem usług zintegrowanych (Unified Service Delivery Management), dając możliwość szerokiego wglądu w sieć i wydajność aplikacji.

Wykorzystując unikatową technologię „Adaptive Session Intelligence” urządzenie InfiniStream automatycznie identyfikuje usługi, protokoły aplikacji oraz sesje transakcyjne związane z ruchem sieciowym. Urządzenie przechwytuje pakiety natywne bez utraty danych i symultanicznie analizuje cały ruch sieciowy w czasie rzeczywistym, generując szeroki strumień zaawansowanych metod, które następnie służą do analizy poprzez zintegrowaną platformę zarządzania dostarczaniem usług. Urządzenie dokonuje głębokiej analizy pakietów lokalnie, by przyspieszyć wykonywanie operacji oraz zmniejszyć obciążenie w sieci powodowane między innymi przez ruch związany z jego zarządzaniem.

Kiedy urządzenia są wdrażane jako część platformy nGeniusONE, mogą być używane do zapewnienia skalowalności oraz odpowiedniej przepustowości, tak żeby zapewnić prawidłowe działanie systemu w bardzo dużych systemach o wysokich wymaganiach. W pojedynczych instalacjach, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przechowywanych pakietów w celu dogłębnej analizy działań sieci, protokołów lub aplikacji.

Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród całej gamy urządzeń wspierających pogłębioną widoczność w sieci, zapewniając pokrycie dla całego systemu, od rdzenia do krawędzi sieci. Dodatkowo, dokładając kolejne urządzenia możemy zapewnić teoretycznie nieskończoną skalowalność, zapewniając różnorakie potrzeby związane z monitorowaniem sieci, nawet w największych instalacjach. Dodatkową korzyścią dla sektora enterprise jest to, że urządzenia InfiniStream zarządzane są centralnie redukując jednocześnie znacząco kompleksowość procesów związanych z zarządzaniem dużymi sieciami.

 

Seria urządzeń nGenius InfiniStream 7900:

Seria ta zapewnia elastyczność poprzez unikalną, modułową budowę. Zoptymalizowane pod kątem szybkości, wydajności i odporności, urządzenia serii 7900 są rozszerzalne o kolejne 32TB, aż do maksymalnie 96TB magazynowanej przestrzeni dyskowej na urządzeniu. Seria The nGenius InfiniStream 7900 jest idealna dla instalacji o wysokich wymaganiach przepustowości sieci 10 Gigabit, które mogą służyć do monitorowania centrów danych, wielkiej ilości zagregowanych połączeń oraz wymagają dużej ilości przestrzeni dyskowej dla umożliwienia prowadzenia długoterminowych analiz historycznych.

 

Seria nGenius InfiniStream 6900:

Seria urządzeń InfiniStream 6900 wspiera wysoką gęstość 1 i 10 Gb interfejsów oraz obsługuje do 16TB pojemności dyskowej na urządzenie. Zoptymalizowany pod kontem elastyczności InfiniStream 6900 wspiera technologię RAID wraz z dyskami (hot-swap) oraz redundantne zasilanie (hot-swap). Urządzenia z serii The nGenius InfiniStream 6900 są idealnym rozwiązaniem dla średnich instalacji wykorzystujących sieci 1  i 10 Gb, wymagających monitorowania zasobów centrum danych, takich jak klastry serwerów aplikacji bądź innych usług wymagających dostępu do danych historycznych dla prowadzenia analiz śledczych.

 

Urządzenia nGenius InfiniStream 2900 i 1900:

Najmniejszą linię stanowią nGenius 1900 i 2900 - małe, kompaktowe urządzenia łączące w sobie możliwości głębokiej analizy pakietów oraz ich przechwytywania. nGenius 1900/2900 wspierają łącza ethernetowe do 4 Gb oraz do 2 TB przestrzeni dyskowej na urządzenie. Zostały one zaprojektowane do obsługi niższego poziomu ruchu w sieci oraz ilości pamięci w rozwiązaniach typu dystrybucja usług w grupach roboczych bądź obsługa biur firmowych.

Korzyści użytkowania urządzeń z linii InfiniStream:

 • Wysoka wydajność pakietów, analiza danych, głosu i wideo w czasie rzeczywistym
 • Rozpoznawanie i analiza tysięcy aplikacji i protokołów
 • Wieloprocesorowa i wielowątkowa architektura systemów wspierająca niezależne od siebie zbieranie danych oraz ich analizę dla ruchu sieciowego zawierającego dane, głos czy video
 • Wsparcie wielowarstwowej architektury monitorowania sieci wraz z lokalną analizą ruchu oraz aplikacji, a także tworzenia kontekstowych metadanych
 • Głęboka analiza i dekodowanie pakietów oraz tworzenie analiz historycznych w celu wsparcia APM, KMP i działalności związanej z CyberSecurity
 • Wykorzystywanie mechanizmu ASI do analizy i przechowywania wszystkich danych lokalnie, aby zmniejszyć obciążenie sieci
 • Wysoka wydajność pamięci od 1TB do 96TB umożliwiająca długotrwałe przechowywanie rodzimych danych pakietowych i metadanych w jednym urządzeniu
 • Elastyczna gęstość upakowania interfejsów obsługująca do 8 portów na urządzeniach z obsługą standardu Gigabit i 10 Gigabit Ethernet
 • Kompatybilność z nGenius Packet Flow Switch dla rozszerzenia możliwości zarządzania połączeniami w strukturze środowiska monitorowania
 • Bezpieczne środowisko pracy zapewniające stabilny system operacyjny, szyfrowanie danych i kontrolę dostępu opartą na przechowywaniu danych pakietowych zapewniających integralność danych
 • Elastyczne opcje zasilania i redundancja w celu wspierania krytycznych wymagań implementacji
 • Międzynarodowe certyfikaty Common Criteria EAL3 + i US NIAP CCEVS