nGenius Virtual Agent

Zoptymalizowany dla środowiska wirtualnego nGenius Virtual Agent jest wirtualnym serwerem monitorującym typu plug-and-play, zawierającym system operacyjny oraz wirtualnego agenta dla VMware. Oprogramowanie nGenius Virtual Agent eliminuje problem widoczności aplikacji  jako „czarnej dziury” w środowisku VMware, wykrywa wszystkie aplikacje i ich wzajemne powiązania tak wewnątrz, jak i w środowisku zewnętrznym dla serwera wirtualnego.

Wdrożone wewnątrz wirtualnej maszyny, oprogramowanie nGenius Virtual Agent zapewnia w czasie rzeczywistym wgląd w wirtualne środowisko obliczeniowe poprzez monitorowanie wszystkich aplikacji, które działają na hypervisorze. Obejmuje to interakcje między wirtualnymi aplikacjami zainstalowanymi na pojedynczym serwerze, ruch sieciowy w i poza fizycznym wirtualnym serwerem jak również ruch związany z inną platformą wirtualną. Urządzenia nGenius Virtual Agent wspierają natywne switche VMware vSphere standard oraz vSphere distributed switch (vDS), pracujące w środowiskach rozszerzonych. Dodatkowo, nGenius Virtual Agent wspiera i współpracuje z serią switchów Cisco 1000V, zapewniając wysoki stopień integracji i łatwą implementację. Administrator systemu może kontrolować widoczność monitorowanych informacji poprzez wirtualną sieć LAN (vLAN), zapewniających prywatność i bezpieczeństwo danych.

 

  • Monitorowanie ruchu na hoście Hypervisora
  • Identyfikacja nowych serwerów i aplikacji tworzonych w sposób dynamiczny przez vMotion.

Konfiguracja aplikacji i widoczność transakcji:

Dla zapewnienia pełnego wglądu w działanie aplikacji w środowisku serwerów VMware ESX i ESXi,  nGenius Virtual Agent umożliwia następujące konfiguracje:

  • Probe mode: możliwość wglądu w statystyki wykorzystania zasobów dla aplikacji działających w ramach wirtualnego serwera. nGenius Virtual Agent jest instalowany w środowisku VMware i pozwala na korzystanie z informacji o ruchu w sieci agentowi nGenius tak, jak każde inne rozwiązanie z rodziny nGenius Intelligent Data Source.
  • Tap mode: Tap mode umożliwia wysłanie całego ruchu na hoście wirtualnym do urządzeń z rodziny nGenius InfiniStream by móc w czasie rzeczywistym dokonywać głębokiej analiz pakietów, analiz kryminalistycznych czy profilowania aplikacji.

Główne cechy:

  • Samodzielne i dedykowane urządzenie wirtualne, niewpływające na inne aplikacje oraz na obciążenie serwera wirtualnego oraz inne wirtualne urządzenia działające na serwerze
  • Świadomość wykorzystania aplikacji wirtualnych pracujących pomiędzy różnymi warstwami
  • Identyfikacja pojawiających się nowych aplikacji wirtualnych
  • Automatyczne rozpoznawanie przenoszenia się aplikacji pomiędzy różnymi serwerami
  • Rozpoznanie, gdy aplikacje wirtualne nie są już dostępne
  • Elastyczne możliwości umożliwiające konfigurację w trybach probe mode lub tap mode