nGeniusOne Platform

Zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością nGeniusOne pozwala na holistyczny wgląd w dostarczane usługi w warstwie aplikacji, sieciowej oraz wśród różnorakich urządzeń końcowych. Zapewnienie spójnego, jednolitego widoku i zestawu analiz, na podstawie jednej wspólnej bazy metadanych, umożliwia platformie nGeniusONE wprowadzenie nowej jakości w zakresie komunikacji i współpracy wśród różnych funkcjonalnych działów IT, aby umożliwić świadczenie wysokiej jakości usług zintegrowanego zarządzania dla kompleksowych, dystrybuowanych usług i serwisów IT.

Platforma nGeniusONE oparta jest o technologię Adaptive Session Intelligence(ASI) 2.0, następną generację rozwiązań firmy NetScout do głębokiej inspekcji pakietów (Deep Packet Inspection), która wykorzystuje naturalne bogactwo pakietowego przesyłania danych do dostarczania w czasie rzeczywistym kontekstowej analizy usług, sieci i wydajności aplikacji. Wykorzystując dużą skalowalność, zasięg i prędkość ASI 2.0, nGeniusONE zapewnia widoczność end-to-end, zarówno na poziomie makro- jak i mikro-skali, wgląd w wydajność i poziom użytkowania usług w przedsiębiorstwie, tak aby sprostać szerokim potrzebom różnych zespołów operacyjnych IT, w tym zarządców sieci, aplikacji, serwerów oraz menedżerów odpowiedzialnych za dostarczanie usług.

Platforma nGeniusONE dostarcza informacji opartych na analizie sytuacji w czasie rzeczywistym, analizie historycznej i zdolności do analiz wielowarstwowych w celu wsparcia efektywnego zarządzania usługami IT. Uproszczony dla użytkownika sposób pracy jest zorientowany na usługi umożliwiające płynne, kontekstowe przechodzenie wielu warstw analizy, ułatwiające efektywne zarządzanie różnymi zadaniami w różnych zespołach IT.

Platforma nGeniusONE zapewnia następujące główne warstwy analizy:

 • Dashboard - zapewnia widoczność w stanie rzeczywistym, skrótowo, wgląd w stan wszystkich usług biznesowych, ich sieć i komponentów aplikacji. Dashboard dostarcza również możliwość alarmowania i wczesnego ostrzegania, opartego na analizach, w celu umożliwienia działom IT  podjęcia proaktywnej i efektywnej ochrony dostępności usług i wydajności sieci bądź aplikacji.
 • Analiza Wydajności - pozwala na kompleksową, wielowymiarową analizę aplikacji i wydajności sieci w związku z realizacją wszelkich zadań. Platforma nGeniusONE zawiera predefiniowane zestawy monitorowania usług (Service Monitor) dla wspólnych usług korporacyjnych, konfigurowalny monitoring usług wsparcia środowisk zdefiniowanych przez użytkownika usług jak również umożliwia monitorowanie zarządzania wydajnością sieci (Traffic Monitor).
 • Analiza Sesji - umożliwia analizę sesji na podstawie każdej jednorazowej transakcji w systemie.
 • Analiza pakietów - umożliwia głęboką analizę pakietów, analizę na poziomie protokołów oraz zbierania dowodów kryminalistycznych.
 
Zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością nGeniusOne umożliwia sprawne zarządzanie usługami IT z wszelkimi funkcjami dostarczającymi kompleksową analizę w czasie rzeczywistym opartą na świadomości sytuacyjnej, wgląd w dane historyczne i kontekstowe czy wielowarstwowe analizy wyników. Kluczowe możliwości platformy to:
 
 • Wizualizacja usług w czasie rzeczywistym zapewnia wielowarstwowe zarządzanie wydajnością sieci i komponentami aplikacji, umożliwiając jednocześnie szybkie wykrywanie problemów wydajności.
 • Inteligentne wczesne ostrzeżenia - system wykrywa pierwsze oznaki degradacji wydajności poprzez zaawansowany silnik analityczny.
 • Rozpoznawanie i monitorowanie aplikacji - zarówno tych dobrze znanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika lub administratora, również tych zdefiniowanych w chmurze lub sieci web.
 • Analiza kontekstowa wydajności - zarówno sieci jak i komponentów aplikacji różnych usług biznesowych, by wspomagać procesy optymalizacyjne oraz szybką korelację zdarzeń i analizę przyczyn występujących problemów.
 • Usprawnienie pracy poprzez dostarczanie kontekstowej i granularnej analizy danych we wszystkich warstwach, tak by usprawnić procesy decyzyjne w różnych działach IT.
 • Wielowarstwowe wyszukiwanie problemów związanych z wydajnością oraz analizy śledcze poprzez analizę śladów na poziomie pakietów i sesji.
 • Wgląd w dane i analizy historyczne oparte na wszelkich kryteriach dla oceny długoterminowych trendów oraz wsparcia procesów planowania.
 • Granularna analiza sieci i wydajności aplikacji wspierana przez technologię Adaptive Session Intelligence(ASI)
 • Rozszerzenie widoczności na poziomie Macro - zwiększa wydajność monitorowania społeczności użytkowników, bądź grup serwerów, zgodnie z dostarczanymi usługami biznesowymi.
 • Kompatybilność z istniejącymi źródłami danych nGenius by maksymalnie wykorzystać istniejącą inwestycję