ObserveIT

Rozwiązanie ObserveIT jest narzędziem przeznaczonym do rejestrowania (w postaci nagrań podobnych do nagrań wideo), a następnie odtwarzania wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników. Może to być zarówno lokalny dostęp do komputera, jak i dostęp zdalny np. Remote Desktop, Citrix , VDI, VMware View itp. Sesja taka może być również obserwowana w czasie rzeczywistym, w trakcie jej trwania lub odtwarzana w innym czasie.

ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie ObserveIT Enterprise składa się z następujących elementów:

  1. Serwera zarządzania – oprogramowanie instalowane na systemie Windows
  2. Agentów (dla systemów Linux, Unix, Windows).
  3. Bazy danych MSQL będącej centralnym repozytorium danych rozwiązania.

Możliwe jest również przechowywanie nagrań na zasobie dyskowym (poza bazą danych).

 

 

MODUŁY FUNKCJONALNE

Rozwiązanie składa się z następujących modułów funkcjonalnych wchodzących w skład platform ObserveIT Enterprise:

  • LINUX/UNIX – obsługa sesji terminalowych, SSH oraz telnet
  • Windows Server – obsługa sesji RDP oraz realizowanych na serwerach terminalowych
  • Published App Agent – obsługa sesji Citrix dla opublikowanych aplikacji
  • Jump Server – monitorowanie użytkowników korzystających z serwera przesiadkowego tzw. Jump server
  • Desktop – monitorowanie aplikacji desktopowych oraz VDI