OWA Classifier

 Klasyfikacja wiadomości e-mail w Microsoft Outlook Web App
aby pewnie kontrolować swoje dane

      OWA Classifier wprowadza klasyfikację do aplikacji Microsoft Outlook Web App, zapewniając użytkownikom spójną, intuicyjną obsługę niezależnie od tego, gdzie mieszkają, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Daje użytkownikom możliwość dostępu do poczty elektronicznej, gdziekolwiek się znajdują, mając pewność, że wszystkie wersje MS Outlook'a są zabezpieczone przed przypadkową lub złośliwą utratą danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  •     Działa jako rozszerzenie przedstawiające prostą konfigurację bez konieczności posiadania osobnego klienta.
     
  •     Sprawdza odbiorców, aby ostrzegać lub zapobiegać wysyłaniu przez użytkowników wrażliwych wiadomości lub załączników do odbiorców zewnętrznych.
     
  •     Automatyczne zastosowanie ochrony przed szyfrowaniem S/MIME zgodnie z klasyfikacją wiadomości.
     
  •     Zleć klasyfikację, lub nawet zastosuj ją automatycznie w oparciu o inteligentne zastosowanie Twoich reguł.

W skrócie o Boldon James Klasyfikator OWA

     Poczta elektroniczna jest podstawowym narzędziem współpracy w większości organizacji, nic więc dziwnego, że jest ona powszechnym źródłem wycieku informacji, a większość utraty danych spowodowana jest zaniedbaniem użytkownika. Boldon James OWA Classifier stawia etykietowanie w centrum zapobiegania utracie danych, dając użytkownikom możliwość stosowania odpowiednich wizualnych etykiet w wiadomościach e-mail w programie Microsoft Outlook Web App oraz osadzania etykiet w metadanych wiadomości e-mail.

     OWA Classifier stosuje etykiety w celu egzekwowania zasad organizacji dotyczących obsługi i wydawania wiadomości e-mail, dokładnie odwołując się do technologii pochodnych, takich jak szyfrowanie oparte na bramce lub archiwizacja wiadomości e-mail.

     Wynikiem tego jest zwiększona świadomość użytkowników w zakresie wrażliwości informacji, zdolność do udowodnienia, że obowiązujące przepisy zostały spełnione.

Najwarzniejsze korzyści:

- Spójna obsługa użytkownika
- Zwiększa świadomość
- Polityka egzekwowania prawa
- Napędza rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
- Wykorzystuje wspólną platformę