SecureDoc CloudVM

Każdy biznes ponosi odpowiedzialność za ochronę swoich danych, także w chmurze. Najlepszym sposobem aby to uczynić jest wykorzystanie rozwiązania szyfrującego, które zabezpiecza dane znajdujące się gdziekolwiek w twoim wirtualnym środowisku, a także zarządza twoimi kluczami szyfrującymi.

Rozwiązanie, o którym mowa to SecureDoc CloudVM.

CloudVM to wydajne i elastyczne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa danych, które chroni dane w środowiskach wirtualnych i chmurowych przed: 

  • nieautoryzowanym dostępem,
  • złośliwym zagrożeniem wewnętrznym
  • czy też zagrożeniem z zewnątrz. 

 

SecureDoc CloudVM to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują większej ochrony danych znajdujących się w chmurze.

SecureDoc CloudVM to najbardziej wszechstronne rozwiązanie do pełnego szyfrowania dysków i inteligentnego zarządzania kluczami dla twoich maszyn wirtualnych, które chroni dane w środowiskach publicznych, prywatnych i hybrydowych w tym Microsoft Azure i Amazon AWS.

 

 

Ochrona Pre-Boot oraz audyt zgodności z przepisami dla środowisk chmurowych

Dodając kolejną warstwę ochrony, maszyna wirtualna w chmurze oferuje bezpieczne uwierzytelnianie na etapie Pre-Boot w celu zapewnienia, że tylko upoważniony personel będzie mógł uzyskać dostęp do twoich danych z wyznaczonego miejsca i/lub urządzenia.

Ponadto SecureDoc Cloud VM oferuje szczegółowe raportowanie „na żądanie”, aby móc pokazać i udowodnić, że maszyna wirtualna jest zaszyfrowana. Raporty te stanowią cenne narzędzie podczas audytów i przeglądów zgodności.