SecureDoc for Servers

SecureDoc Server Encryption  pomaga firmom zminimalizować inwestycje w infrastrukturę, oferując nie tylko pełne szyfrowanie dysków, ale również szereg innych funkcji umożliwiających bezproblemowe zarządzanie danymi znajdującymi się na serwerach firmy, oraz ich ochronę.

WinMagic zajmie się wszystkimi funkcjami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem serwerów takimi jak:

- Zarządzanie politykami

- wymogami odnośnie haseł

- zarządzanie szyfrowaniem (niezależnie od platformy) w całej organizacji

 

Server Encryption Pozwala firmom i organizacjom korzystać w sposób efektywny z najlepszego rozwiązania do szyfrowania serwerów, dzięki któremu wszystkie ważne dane są szyfrowane

SecureDoc Server Encryption umożliwia firmom i organizacjom korzystać w sposób efektywny z najlepszego rozwiązania do szyfrowania serwerów, dzięki któremu wszystkie ważne dane są szyfrowane

Przy Serwerach często spotykamy się z innymi wymogami niż przy komputerach stacjonarnych czy laptopach. Server Encryption został stworzony z myślą o:

-macierzach RAID

-kontroli dostępu do dysków i portów

-Zdalnym zarządzaniu

Server Encryption jest rozwiązaniem Multi-systemowym.

Dlaczego w ogóle szyfrować Serwery?

Serwery w firmach powinny być zawsze szyfrowane, nawet jeżeli są odpowiedzialne tylko za proste procesy biznesowe, takie jak np. drukowanie, które z reguły znajdują się w niezabezpieczonych środowiskach.

Każdy Serwer który zarządza danymi związanymi z firmą i jej klientami musi być zabezpieczony przed „wścibskimi spojrzeniami” ze względu na nowe regulacje związane z ochroną danych.

Zdalna ochrona

Możliwość bezpiecznego uruchomienia serwera w bezpiecznym środowisku ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości biznesowej, szczególnie tam, gdzie zdarza się częste restartowanie maszyny bez odpowiedniego nadzoru. SecureDoc Server Encryption dzięki swojej funkcji autentykacji Pre-Boot, wykorzystuje zasoby sieciowe do uwierzytelniania i egzekwowania kontroli dostępu, w celu zapewnienia bezpiecznego zdalnego restartu serwera.

Wymuszanie polityk bezpieczeństwa

Wyciek danych jest problemem dla każdej organizacji. Dzięki rozwiązaniu WinMagic możemy zablokować serwer na żądanie i zapobiec przesyłaniu danych do zewnętrznych pamięci masowych. Ponadto możliwość odczytu i zapisu danych na nośnikach zewnętrznych może być ograniczona tylko do dysków zaszyfrowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przesyłanych lub przechowywanych danych

Dzięki SecureDoc Server Encryption nie tylko jesteś bezpieczny wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne, ale również Twoja firma może cieszyć się w pełni zarządzaną usługą.