SecureDoc for Servers

SecureDoc Server Encryption pomaga firmom zminimalizować inwestycje w infrastrukturę, oferując nie tylko pełne szyfrowanie dysków, ale również szereg innych funkcji umożliwiających bezproblemowe zarządzanie danymi znajdującymi się na serwerach firmy oraz ich ochronę.

WinMagic zajmuje się wszystkimi funkcjami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem serwerów takimi jak:

  • zarządzanie politykami,
  • wymogami odnośnie haseł,
  • zarządzanie szyfrowaniem (niezależnie od platformy) w całej organizacji.

 

SecureDoc Server Encryption umożliwia firmom i organizacjom korzystać w sposób efektywny z najlepszego rozwiązania do szyfrowania serwerów, dzięki któremu wszystkie ważne dane są szyfrowane.

Przy serwerach często spotykamy się z innymi wymogami niż przy komputerach stacjonarnych czy laptopach. Server Encryption został stworzony z myślą o:

  • macierzach RAID,
  • kontroli dostępu do dysków i portów,
  • zdalnym zarządzaniu.

Server Encryption jest rozwiązaniem multi-systemowym.

 

Dlaczego w ogóle szyfrować serwery?

Serwery w firmach powinny być zawsze szyfrowane. Nawet jeżeli są odpowiedzialne tylko za proste procesy biznesowe, takie jak np. drukowanie, które z reguły znajdują się w niezabezpieczonych środowiskach.

Każdy serwer, który zarządza danymi związanymi z firmą i jej klientami, musi być zabezpieczony przed „wścibskimi spojrzeniami” ze względu na nowe regulacje związane z ochroną danych.

 

Zdalna ochrona

Możliwość bezpiecznego uruchomienia serwera w bezpiecznym środowisku ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości biznesowej. Szczególnie tam, gdzie zdarza się częste restartowanie maszyny bez odpowiedniego nadzoru. SecureDoc Server Encryption dzięki swojej funkcji autentykacji Pre-Boot, wykorzystuje zasoby sieciowe do uwierzytelniania i egzekwowania kontroli dostępu, w celu zapewnienia bezpiecznego zdalnego restartu serwera.

 

Wymuszanie polityk bezpieczeństwa

Wyciek danych jest problemem dla każdej organizacji. Dzięki rozwiązaniu WinMagic możemy zablokować serwer na żądanie i zapobiec przesyłaniu danych do zewnętrznych pamięci masowych. Ponadto możliwość odczytu i zapisu danych na nośnikach zewnętrznych może być ograniczona tylko do dysków zaszyfrowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przesyłanych lub przechowywanych danych

Dzięki SecureDoc Server Encryption nie tylko jesteś bezpieczny wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne, ale również Twoja firma może cieszyć się w pełni zarządzaną usługą.