SecureDoc Removable Media Only

Pełne szyfrowanie dysków jest doskonałym sposobem na zabezpieczenie danych które znajdują się na komputerach stacjonarnych i laptopach. Rozwiązanie WinMagic oferuje również wiodąca w branży ochronę danych w spoczynku dla urządzeń pamięci masowej USB.

WinMagic oferuje szyfrowanie nośników wymiennych w dwóch wariantach, pełnym oraz kontenerowym. Szyfracja nośników wymiennych umożliwia przenoszenie danych firmowych, oraz prywatnych w środowisku w pełni bezpiecznym.

SecureDoc Removable Media Only daje firmom możliwość łatwego szyfrowania dysków USB przy użyciu tego samego, niezawodnego szyfrowania które jest stosowane przy pełnej szyfracji standardowych dysków FDE.

SecureDoc RMO może definiować polityki dla wszystkich rodzajów nośników wymiennych dotyczących operacji odczytu/ zapisu na dowolnym dysku, w tym ograniczenia oparte na statusie szyfracji. Wszystkie pliki załadowane lub skopiowane na te urządzenia są automatycznie szyfrowane bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

 

Szyfrowanie Kontenerowe

SecureDoc RMO pozwala użytkownikom na tworzenie szyfrowanych kontenerów na urządzeniach USB, pozostawiając resztę wolumenu niezaszyfrowaną i wolną do wykorzystania w dowolnym celu.