SERVER & APPLICATION MONITOR (SAM)
SolarWinds® Server & Application Monitor (SAM) to wszechstronne oprogramowanie do monitorowania aplikacji i serwerów udostępniające funkcje alertów, raportowania i zarządzania. Ma wbudowaną obsługę ponad 200 aplikacji, dlatego tworzenie monitorów swoich aplikacji i wdrażanie nowych monitorów aplikacji trwa zaledwie kilka minut.
 
To niedrogie i łatwe w użyciu oprogramowanie do monitorowania serwerów obsługuje rozwiązania wielu producentów sprzętu, w tym firmy Dell™, HP® i IBM®, a także sprzęt używany na potrzeby hostowania maszyn wirtualnych VMware®. Funkcje korygowania umożliwiają natywne uruchamianie i zatrzymywanie usług, ponowne uruchamianie serwerów, uruchamianie witryn internetowych i pul aplikacji, a także kończenie działania nieautoryzowanych procesów.
 
 
 
 
SERVER & APPLICATION MONITOR W SKRÓCIE:
 
»» Szczegółowe wskaźniki wydajności dla ponad 200 aplikacji (Windows Server®, Linux®, Active Directory®, Exchange, usługi IIS, SQL Server®i Apache®)
»» Monitorowanie wszystkich aplikacji — od własnych po nawet najbardziej złożone
»» Bezpieczne monitorowanie aplikacji bez względu na miejsce ich hostowania (chmury prywatne, publiczne lub hybrydowe)
»» Monitorowanie wydajności serwerów oraz raporty dotyczące spisu zasobów sprzętu i oprogramowania
»» Izolowanie źródła problemów w kilka sekund w jednym, skonsolidowanym widoku aplikacji, serwerów i infrastruktury wirtualnej
 
 
KLUCZOWE FUNKCJE:
 
Kompleksowe monitorowanie aplikacji
 
Oprogramowanie SolarWinds do monitorowania serwera i aplikacji zawiera gotowe do użycia monitory ponad 200 aplikacji, aplikacji niestandardowych, a ponadto obsługuje monitorowanie skryptów, środowisk użytkowników i nie tylko. Można zatem dokładnie śledzić wszystkie elementy najważniejszych aplikacji biznesowych.
 
Pulpit do zarządzania stosem aplikacji
 
Oprogramowanie SolarWinds zapewnia pełny wgląd w stos aplikacji oraz udostępnia kontekst problemów z wydajnością aplikacji, sprzętem oraz infrastrukturą wirtualną i pamięci masowej serwerów. Różne produkty w ofercie oprogramowania do monitorowania serwerów i aplikacji umożliwiają specjalistom IT szybkie identyfikowanie problemów z aplikacjami, które mogą wystąpić w jednej z warstw, oraz ich rozwiązywanie na jednym ekranie.
 
Zarządzanie serwerem i monitorowanie sprzętu wielu producentów
 
Istnieje możliwość monitorowania kondycji sprzętu wielu różnych producentów, a także aplikacji oraz kondycji i w ydajności infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie SolarWinds Server & Application Monitor monitoruje kluczowe wskaźniki kondycji serwerów HP, Dell, IBM® System x, serwerów kasetowych oraz serwerów VMware ESX®/ESXi™ przy użyciu protokołu SNMP, WMI, CIM i VMware API.
 
Aplikacje AppInsight
 
Aplikacje AppInsight oprogramowania Server & Application Monitor zapewniają dokładny wgląd w najważniejsze aplikacje, takie jak SQL Server®, Exchange oraz serwery WWW usług IIS. Funkcja AppInsight udostępnia różne komponenty gwarantujące monitorowanie każdego aspektu najważniejszych aplikacji.
 
Rozwiązywanie problemów z wydajnością w czasie rzeczywistym
 
Oprogramowanie Server & Application Monitor jest dostarczane z wbudowanymi funkcjami, takimi jak Real-Time Process Explorer, Service Control Manager, Real-Time Event Log Viewer i Windows® Scheduled Tasks, które umożliwiają ustalanie podstawowych przyczyn problemów z wydajnością w kilka minut. Możliwe jest zdalne monitorowanie nieautoryzowanych procesów oraz nieużywanych usług i rozwiązywanie problemów z wydajnością poszczególnych serwerów.
 
Monitorowanie bez agenta oraz przy użyciu agenta
 
Oprogramowanie Server & Application Monitor zapewnia kompleksowe możliwości monitorowania serwera bez użycia agenta. Oferowana jest jednak także opcjonalna funkcja obsługująca agenta w przypadku środowisk Windows. Dzięki tej funkcji specjaliści IT mogą monitorować sprzęt i aplikacje serwerów wdrożone w bardzo odległych lokalizacjach oraz niezwłocznie rozwiązywać problemyz wydajnością — w przypadku tradycyjnych protokołów bez agenta, na przykład w przypadku protokołu WMI i RPC, jest to zwykle niemożliwe.
 
Usługi internetowe
 
Oprogramowanie Server & Application Monitor zapewnia kompleksową obsługę monitorowania aplikacji, w tym aplikacji złożonych. Można monitorować usługi SaaS oraz wewnętrzne aplikacje napisane w języku JSON i pomagać klientom w zarządzaniu ich aplikacjami.
 
Skorelowane alerty i raporty dotyczące wydajności
 
Zaawansowane alerty, porady ekspertów i łatwy w użyciu internetowy interfejs użytkownika w odpowiednim momencie udostępniają informacje przydatne w działaniu. Inteligentne alerty oparte na zależnościach między elementami nadrzędnymi i podrzędnymi umożliwiają skupienie się na prawdziwych problemach. Można szybko konfigurować alerty dla skorelowanych zdarzeń, utrzymujących się warunków i złożonych połączeń stanów urządzeń. Ponadto jest dostępnych ponad 100 gotowych do użycia raportów opartych na technologii internetowej, które można łatwo dostosować i od razu udostępnić.
 
Pulpit spisu zasobów IT
 
Administratorzy mogą teraz korzystać z widoku bieżącego spisu zasobów sprzętu i oprogramowania zawierającego informacje o statusie gwarancji serwerów oraz oprogramowaniu sterowników, spis dysków twardych i właściwości niestandardowe, na przykład numer zamówienia i cenę zakupu