SharePoint Classifier

 Bezpieczne zarządzanie dokumentami
dla SharePoint Online lub na miejscu

     Sklasyfikowanie danych przechowywanych w programie Microsoft SharePoint za pomocą znanego i intuicyjnego interfejsu zapewnianego przez wszystkie komponenty klasyfikacyjne - niezależnie od tego, czy dokumenty są przechowywane na miejscu, czy w usłudze Office 365 Cloud, za pomocą programu SharePoint Online.

 

  •     Oszczędzaj czas, klasyfikując wszystkie dokumenty tam, gdzie nimi zarządzasz.
     
  •     Kontrola wymiany informacji w zależności od ich wrażliwości i wartości dla przedsiębiorstwa.
     
  •     Centralne zarządzanie polityką w celu zapewnienia spójności w całej organizacji, zarówno w siedzibie, jak i w chmurze.
     
  •     Oznakowanie wizualne zwiększa świadomość użytkowników w zakresie wartości danych i wymagań dotyczących ich ochrony.

W skrócie o Boldon James Klasyfikator SharePoint

     Organizacje różnej wielkości polegają na programie Microsoft SharePoint® w zakresie współpracy i zarządzania dokumentami - wdrażanym w lokalach lub coraz częściej w chmurze Office 365. W rezultacie w systemach tych gromadzone są obecnie duże ilości poufnych informacji, co wymaga od użytkowników coraz większej świadomości wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony tych danych. Wiedza na temat prawdziwej wrażliwości danych musi być wykorzystywana do kontroli wymiany informacji, w przeciwnym razie ryzyko wycieku danych wzrośnie nieuchronnie - jest to wyzwanie, któremu można sprostać w wyjątkowy sposób dzięki oprogramowaniu do klasyfikacji danych.

     Boldon James SharePoint Classifier umieszcza etykiety klasyfikacyjne w centrum zarządzania danymi, zapewniając użytkownikom możliwość zastosowania odpowiednich etykiet do każdego pliku przechowywanego w bibliotekach dokumentów Microsoft SharePoint, niezależnie od tego, czy jest on przechowywany w chmurze przez SharePoint Online, czy w lokalu. Oprócz zapewnienia, że użytkownicy rozumieją wartość danych, którymi się posługują, metadane dotyczące klasyfikacji mogą być wykorzystywane do zapewnienia spójnej kontroli nad miejscem przechowywania tych informacji i tym, kto może mieć do nich dostęp - zwiększając skuteczność środków zapobiegających utracie danych i spełniając podstawowe cele bezpieczeństwa informacji.

Najważnieszje korzyści:

- Zaangażowani użytkownicy
- Zwiększa świadomość
- Zapewnia bezpieczniejszą współpracę
- Wykorzystuje wspólną platformę