SIEM Plan

Energy Logserver w planie SIEM jest potężnym narzędziem, które jest w stanie wykryć, zaalarmować i wskazać zagrożenia wewnątrz architektury IT. Posiada zaawansowany wewnętrzny system kalkulacji wagi incydentów, które można przypisać do użytkowników. Oznacza to, że Energy Logserver SIEM nie tylko wykrywa incydenty, ale może je analizować pod względem priorytetu.

Chcesz wiedzieć o podejrzanych działaniach w twojej infrastrukturze? Wykrywamy m.in. próby włamań, anomalie, źle skonfigurowane aplikacje i nieautoryzowane działania użytkownika.

Dzięki bogatej bazie predefiniowanych reguł korelacji i wizualizacji, umożliwiamy natychmiastowe rozpoczęcie pracy z twoim planem SIEM.

Główne funkcjonalności:

  • Analiza logów 
  • Wykrywanie włamań
  • Analiza bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo chmury
  • Compliance 
  • Incident Response
  • Integralność plików
  • Wykrywanie podatności
  • Zarządzanie konfiguracjami