SmartWall Virtual Network Threat Defense (vNTD)

SmartWall Virtual Network Threat Defense (vNTD)

Naturalne rozszerzenie produktów zautomatyzowanej ochrony DDoS rodziny Corero, umożliwiające bezproblemowe wdrożenie wydajnej, skalowalnej i opłacalnej ochrony w środowiskach fizycznych i wirtualnych; w siedzibie lub w chmurze.

SmartWall vNTD jest naturalnym rozszerzeniem rodziny produktów Corero z zakresu automatycznej ochrony DDoS, umożliwiając bezproblemowe wdrażanie wydajnej, skalowalnej i ekonomicznej ochrony w środowiskach fizycznych i wirtualnych; w siedzibie lub w chmurze.

SmartWall TDS - wirtualna edycja zapewnia widoczność i złagodzenie zdarzeń DDoS w czasie rzeczywistym do instancji maszyny wirtualnej (VM) w celu uzyskania bardziej zróżnicowanych możliwości wdrażania, z tą samą potężną i bogatą analizą zdarzeń bezpieczeństwa DDoS i raportowaniem jako TSP SmartWall.

Narzędzie do ochrony vNTD DDoS można szybko wdrożyć, aby analizować oraz łagodzić zdarzenia bezpieczeństwa DDoS, wykorzystując takie same możliwości detekcji DDoS jak urządzenie fizyczne, ale dostarczane jako edycja wirtualna dla łatwego wdrażania i elastycznej skali.

1. Zwirtualizowana ochrona DDoS

  • Ochrona SmartWall wykorzystująca istniejącą infrastrukturę serwerową
  • Elastyczna ochrona dla mieszanych środowisk 1G / 10G

2. Urządzenia zabezpieczające z dodaną ochroną DDoS

  • Ulepsz istniejące produkty dzięki ochronie SmartWall
  • Obejmuje FW, IPS, WAF, Load-Balancers, SBC, etc...


3. Ochrona DDoS w przypadku sieci zwirtualizowanych

  • Dynamicznie wdrożone i skalowane
  • Ochrona w razie potrzeby
  • Segmentacja północ-południe oraz wschód-zachód