SpamTitan Gateway
 
SpamTitan Gateway jest kompleksowym rozwiązaniem bezpieczeństwa, chroniącym firmy, pracowników oraz klientów. Wdrożenie tego rozwiązania oraz zarządzanie nim jest niezwykle proste - SpamTitan Gateway jest rozwiązaniem typu software appliance, może zostać zainstalowane na urządzeniu lub działać w środowisku wirtualnym. Zapewnia, poza wieloma innymi funkcjonalnościami, 99.97% skuteczności w wykrywaniu spamu, a także blokowanie wirusów i złośliwego oprogramowania, możliwość uwierzytelniania, skanowanie poczty wychodzącej oraz dostęp do skutecznych struktur raportowania.
 
SpamTitan chroni firmy przed zagrożeniami poprzez zarządzanie przepływem wiadomości e-mail, oraz analizowanie wiadomości otrzymywanych przez pracowników, blokowanie spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania. Proces instalacji SpamTitan Gateway jest niezwykle prosty. Dodatkową zaletę stanowi doskonała integracja z istniejącą infrastrukturą.
 
FUKCJONALNOŚCI ROZWIĄZANIA
 

Filtrowanie spamu

SpamTitan Gateway filtruje firmowe wiadomości e-mail w celu zagwarantowania, że spam nie trafi do skrzynek odbiorczych pracowników. Rozwiązanie gwarantuje 99.97% skuteczność wykrywania spamu dzięki wielopoziomowej analizie, na którą składają się: tworzenie i uaktualnianie czarnych list w czasie rzeczywistym (RBL), tworzenie list stron internetowych zawartych w niepożądanych wiadomościach e-mail (SURBL), tworzenie polityk umożliwiających wysyłanie wiadomości oraz analiza bayesowska. Połączenie tych elementów ze wskaźnikiem tzw. false-positive na poziomie 0.03% pozwala zagwarantować, że użytkownicy nie stracą dostępu do istotnych wiadomości e-mail, a jednocześnie są w pełni chronieni przed spamem.
 

Blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania

Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązanie działa w oparciu o podwójne zabezpieczenie antywirusowe – Kaspersky Lab oraz Clam AV, które pozwalają na blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania, podejmujących próby zainfekowania sieci poprzez wiadomości e-mail.
 

Raportowanie

SpamTitan Gateway może przesyłać użytkownikom raporty kwarantanny w ustalonym czasie i z ustaloną częstotliwością. Raporty te zawierają listę e-maili, które nie zostały przesłane do użytkownika z powodu podejrzenia, iż mogły zawierać spam lub wirusy. Użytkownik końcowy ma możliwość zdecydowania, czy tego rodzaju wiadomości powinny zostać dostarczone, dodane do list bezpiecznych wiadomości czy też usunięte.
 

Weryfikacja odbiorcy

SpamTitan oferuje szereg możliwości weryfikacji odbiorcy, takich jak: dynamiczna weryfikacja odbiorcy (DRV), LDAP, weryfikacja w oparciu o listy czy weryfikacja specyficznych wyrażeń. W momencie kiedy wiadomość e-mail trafia do SpamTitan Gateway, jest ona poddawana weryfikacji na podstawie adresu e-mail, co prowadzi do odrzucenia niepożądanych e-maili i spamu.
 

Skanowanie poczty wychodzącej

Skanowanie wychodzących wiadomości e-mail jest niezwykle ważne. Uniemożliwia ono rozsyłanie wiadomości zawierających wirusy z kont firmowych, a tym samym chroni przed dodaniem adresu IP do czarnych list, tworzonych przez rozmaite serwisy na całym świecie. Dodanie adresu IP do czarnej listy powoduje niedostarczanie wiadomości e-mail, wpływa negatywnie na przebieg operacji biznesowych oraz efektywność działań, a proces usuwania adresu z czarnej listy jest skomplikowany i czasochłonny. Zadaniem SpamTitan Gateway jest niedopuszczenie do zaistnienia takiej sytuacji.
 

Uwierzytelnianie

Ustawienia uwierzytelniania sieci Web pozwalają na wybranie rodzaju uwierzytelniania, jaki będzie stosowany dla konkretnej domeny w momencie, kiedy użytkownik podejmie próbę logowania. Dostępne są następujące metody uwierzytelniania: wewnętrzna (domyślna), LDAP, serwerów SQL, POP3 oraz IMAP. Wykorzystanie zewnętrznych modułów uwierzytelniających gwarantuje, że jeśli tylko jest to możliwe, użytkownik nie musi zapamiętywać szeregu różnych haseł, jako że wszelkie próby logowania będą przekierowywane do odpowiedniego dla danej domeny serwera uwierzytelniającego.
 

Skalowalność

SpamTitan jest w pełni skalowalny dla zapewnienia Twojej firmie najlepszej ochrony.