SpamTitan Private Cloud
 
SpamTitan Private Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem do ochrony poczty email, zapewniającym bezpieczeństwo firmy, pracowników oraz klientów, działającym w oparciu o technologię chmury. Prywatna chmura może znajdować się w chmurze TitanHQ znajdującej się na terenie Polski, jak również we własnym centrum danych firmy. Jest ona niezwykle łatwa w obsłudze, a jednocześnie zapewnia wykrywanie spamu (z efektywnością 99.97%), blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania, daje możliwość uwierzytelniania, skanowania poczty wychodzącej, jak również udostępnia struktury umożliwiające efektywne raportowanie.
 
U podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań leży interes naszych klientów na całym świecie. Już dzisiaj dajemy Ci możliwość przetestowania naszych produktów za darmo i przekonania się, dlaczego tak wiele firm powierzyło nam zapewnienie bezpieczeństwa swojego biznesu.
 
SpamTitan zapewnia firmom ochronę przed zagrożeniami poprzez zarządzaniem pocztą e-mail oraz analizę wiadomości otrzymywanych przez pracowników, blokowanie spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania. SpamTitan Private Cloud jest idealnym rozwiązaniem dla dużych firm oraz dostawców usług internetowych, jako że gwarantuje wszelkie korzyści bram sieciowych bez konieczności przeznaczania dużych nakładów na zarządzanie. Wersja testowa SpamTitan Private Cloud może być przygotowana na zamówienie przez naszych inżynierów w ciągu 24 godzin.
 
SpamTitan Private Cloud został stworzony specjalnie, aby realizować oczekiwania firm i dostawców usług internetowych w zakresie zapewnienia ochrony ich użytkowników i sieci przed spamem, wirusami i złośliwym oprogramowaniem.
 
Funkcjonalności rozwiązania
 
Możliwość własnego brandingu

Zmień branding rozwiązania poprzez umieszczenie logo swojej firmy oraz zmianę kolorów na kolory firmowe w celu sprzedania platformy jako usługi hostingowej.
 
Rozszerzone API

SpamTitan Private Cloud posiada rozszerzone API, co umożliwia integrację z zewnętrznymi produktami do zarządzania.
 
Skalowalność

SpamTitan Private Cloud jest produktem skalowalnym i w łatwy sposób może być rozbudowywany, w celu spełniania wymagań rozwijającej się firmy. Charakteryzuje się on możliwością obsługi nieograniczonej liczby użytkowników oraz nieograniczonej liczby domen. Umożliwia również administrowanie na wielu poziomach, włączając w to m.in. poziom użytkownika, jak również poziom domeny czy grup domen.
 
Nasza lub wasza chmura

Rozwiązanie SpamTitan Private Cloud jest instalowane jako usługa działająca w chmurze. SpamTitan Private Cloud może być hostingowana w chmurze TitanHQ jako dedykowana prywatna chmura lub w centrum danych dostawcy usług internetowych.
 
Pakiet raportów

SpamTitan Private Cloud może przesyłać użytkownikom raporty kwarantanny w ustalonym czasie i z ustaloną częstotliwością. Raporty kwarantanny zawierają listę wiadomości e-mail, które nie zostały przesłane do użytkownika z powodu pojawienia się podejrzenia, iż mogły zawierać niepożądane treści, takie jak spam czy wirusy. Użytkownik końcowy ma możliwość zadecydowania, czy tego rodzaju wiadomości mają zostać dostarczone do skrzynki odbiorczej, dodane do list bezpiecznych wiadomości czy też usunięte.
 
Filtrowanie spamu

SpamTitan Private Cloud filtruje przepływ firmowych wiadomości e-mail w celu uniemożliwienia dostarczenia spamu do skrzynek użytkowników. Rozwiązanie gwarantuje 99.97% skuteczność wykrywania spamu dzięki wielopoziomowej analizie, na którą składają się: tworzenie i uaktualnianie czarnych list w czasie rzeczywistym (RBL), tworzenie list stron internetowych zawartych w niepożądanych wiadomościach e-mail (SURBL), tworzenie polityk umożliwiających wysyłanie wiadomości oraz analiza bayesowska. Wszystkie te elementy w połączeniu ze wskaźnikiem tzw. false-positive na poziomie 0.03% gwarantują kompleksowe zabezpieczenie przed niepożądanymi wiadomościami, a jednocześnie zapewniają, że użytkownicy nie utracą dostępu do istotnych wiadomości e-mail.
 
Blokowanie wirusów i złośliwego oprogramowania

Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązanie działa w oparciu o podwójne zabezpieczenie antywirusowe – Kaspersky Lab oraz Clam AV, które pozwalają na blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania, podejmujących próby zainfekowania sieci poprzez wiadomości e-mail.
 
Tworzenie białych i czarnych list

Rozwiązanie umożliwia tworzenie czarnych i białych list nadawców wiadomości e-mail, co oznacza, że sam możesz decydować o tym, że wiadomości z danego adresu mailowego będą zawsze dostarczane lub zawsze blokowane.
 
Weryfikacja odbiorcy

SpamTitan oferuje szereg możliwości weryfikacji odbiorcy, takich jak: dynamiczna weryfikacja odbiorcy (DRV), LDAP, weryfikacja w oparciu o listy czy weryfikacja specyficznych wyrażeń. W momencie kiedy wiadomość e-mail trafia do Spam Titan Private Cloud, jest ona poddawana weryfikacji na podstawie adresu e-mail, co prowadzi do odrzucenia niepożądanych e-maili i spamu.
 
Skanowanie poczty wychodzącej

Skanowanie wychodzących wiadomości e-mail jest niezwykle ważne. Uniemożliwia ono rozsyłanie wiadomości zawierających wirusy z kont firmowych, a tym samym chroni przed dodaniem adresu IP do czarnych list, tworzonych przez rozmaite serwisy na całym świecie. Dodanie adresu IP do czarnej listy powoduje niedostarczanie wiadomości e-mail, wpływa negatywnie na przebieg operacji biznesowych oraz efektywność działań, a proces usuwania adresu z czarnej listy jest skomplikowany i czasochłonny. Zadaniem SpamTitan Private Cloud jest niedopuszczenie do zaistnienia takiej sytuacji.
 
Uwierzytelnianie

Ustawienia uwierzytelniania sieci Web pozwalają na wybranie rodzaju uwierzytelniania, jaki będzie stosowany dla konkretnej domeny w momencie, kiedy użytkownik podejmie próbę logowania. Dostępne są następujące metody uwierzytelniania: wewnętrzna (domyślna), LDAP, serwerów SQL, POP3 oraz IMAP. Wykorzystanie zewnętrznych modułów uwierzytelniających gwarantuje, że jeśli tylko jest to możliwe, użytkownik nie musi zapamiętywać szeregu różnych haseł, jako że wszelkie próby logowania będą przekierowywane do odpowiedniego dla danej domeny serwera uwierzytelniającego.