ThreatOps®

Przyspiesz średni czas do naprawy dzięki natywnej integracji, która automatyzuje działania reagowania i może zostać przekształcona w powtarzalne procesy i podręczniki.