ThreatOps®
Powtarzalne podręczniki i przyspieszone reagowanie na incydenty
 
Poradniki obrony dla automatycznej odpowiedzi.
 
Rozwiązanie Attivo ThreatOps umożliwia organizacjom tworzenie i automatyzację poradników dotyczących ochrony przed zagrożeniami. Te poradniki oparte są na integracji z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa i tworzą zautomatyzowane i powtarzalne procesy obsługi incydentów. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom, które umożliwiają blokowanie sieci, kwarantannę punktów końcowych, kontrolę dostępu do sieci, izolację punktów końcowych lub poszukiwanie zagrożeń, podręczniki mogą zautomatyzować akcję reagowania na incydent od początku do końca, w tym tworzenie ticketów dla działów IT w celu naprawy.