Titus Outlook Classifier

     Czy to na komputerze stacjonarnym, czy w chmurze, poczta elektroniczna nadal jest podstawową metodą dzielenia się informacjami pomiędzy pracownikami, klientami i partnerami. Stanowi to wyzwanie dla organizacji, które muszą chronić aktywa informacyjne, jednocześnie promując dzielenie się informacjami. Krytycznym pierwszym krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest sklasyfikowanie wiadomości e-mail w momencie ich towrzenia.

     Titus Message Classification to rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania, które zapewnia, że wszystkie wiadomości Microsoft Outlook są klasyfikowane przed ich wysłaniem. Z obsługą systemów Windows i Mac. Titus zapewnia najszerszy zakres z dostępnych klasyfikacji i ochrony poczty elektronicznej. Elastyczne opcje klasyfikacji umożliwiają stosowanie klasyfikacji sterowanej przez użytkownika, sugerowane przez system lub automatyczne stosowanie klasyfikacji w oparciu o:

 • na podstawie odbiorcy,
 • nadawcy,
 • treści i innych atrybutów wiadomości e-mail.

Jeśli Titus blokuje wiadomość lub ostrzega użytkownika, a także zapewnia opcje naprawcze, zapobiegając potencjalnym naruszeniom danych.

     Pomagając użytkownikom klasyfikować e-maile przy ich tworzeniu, organizacje mogą dodać strukturę klasyfikacji do ogromnej liczby wiadomości e-mail, które są wysyłane każdego dnia. Pomaga to zapobiegać niezamierzonemu ujawnieniu informacji, spełniać wymogi zgodności z przepisami oraz usprawnić rozwiązania infrastrukturalne, takie jak archiwizacja, DLP i szyfrowanie.

Kluczowe cechy:

 • Wybór klasyfikacji - manualna lub automatyczna,
 • widoczne oznaczenia graficzne i tekstowe,
 • pełna funkcjonalność dla platformy Windows i Mac,
 • metadane w każdej wysłanej wiadomości,
 • egzekwowanie polity bezpieczeństwa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych,
 • łatwość zarządzania.

Korzyści:

 • Zapewnia użytkownikom proste, nieinwazyjne sposoby określania wrażliwości wiadomości e-mail za pomocą etykiet klasyfikacyjnych, w tym: Klasyfikację jednym kliknięciem, klasyfikację za pomocą podpowiedzi, sugerowaną przez system oraz automatyczną klasyfikację opartą na odbiorcy, treści i innych atrybutach wiadomości e-mail.
 • Stosuje oznaczenia wizualne w temacie i treści wiadomości e-mail, aby jasno określić wrażliwość informacji.
 • Obsługuje program Outlook dla systemów Windows i Mac, zapewniając optymalny zasięg w całej organizacji w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Zapisuje wybór klasyfikacji użytkownika wraz z wiadomością e-mail jako trwałe metadane, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia dokładności i skuteczności rozwiązań DLP oraz archiwizacji.
 • Sprawdza wiadomości e-mail pod kątem naruszeń zasad, zanim użytkownik ją wyśle, zapewniając natychmiastową informację zwrotną, dzięki czemu nadawca może skorygować wszelkie problemy. Bogate i elastyczne zasady mogą być uruchamiane poprzez porównywanie wielu wartości, w tym: treści wiadomości e-mail i załączników, atrybutów nadawcy i odbiorcy oraz klasyfikacji lub jej braku.
 • Dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń poprzez automatyczne szyfrowanie, podpisywanie lub ochronę danych wrażliwych na podstawie klasyfikacji, odbiorcy, treści lub dowolnego innego atrybutu wiadomości e-mail.
 • Titus generuje dzienniki aktywności użytkowników, które które mogą być monitorowane i analizowane w celu oceny skuteczności polityk bezpieczeństwa i wykrywania anomalii użytkowania.