WebTitan for Service Providers
 
WebTitan for Service Providers zapewnia łatwą w obsłudze kontrolę treści przeznaczoną dla klientów dostawców usług internetowych. Skonfigurowana jako usługa działająca w chmurze jest rozwiązaniem bazującym na przekierowaniu DNS na serwery WebTitan. Dzięki temu WebTitan for Service Providers gwarantuje łatwą i szybką konfigurację, pełną skalowalność i eliminację opóźnień.
 
WebTitan for Service Providers może działać zarówno w chmurze TitanHQ znajdującej się na terenie Polski, jak również na serwerach centrum danych dostawcy usług internetowych. Rozszerzone API służy do zintegrowania z istniejącymi instalacjami klienckimi, narzędziami do pobierania płatności oraz zarządzania. Te właściwości w połączeniu z możliwością własnego rebrandingu interfejsu użytkownika, jak również prostotą i intuicyjnością powodują, że instalacja usługi filtrowania sieciowego staje się dla dostawców usług internetowych bardzo prosta i nie wymaga dużych nakładów.
 
WebTitan chroni firmy przed zagrożeniami poprzez zarządzanie operacjami internetowymi. Rozwiązanie to może regulować jakie treści są dostępne dla pracowników, chronić sieć firmową przed złośliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi atakami online, jak również kontrolować wykorzystanie przepustowości łącza. Podstawowa konfiguracja nie wymaga od klienta instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, a rozwiązanie może być gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki temu wiele firm uznaje, że jest to idealne rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa.
 
Nasza sieć dostawców usług internetowych obejmuje:
  • Dostawców usług internetowych, którzy chcą włączyć do swojej oferty dodatkową usługę filtrowania treści Web
  • MSP, którzy chcą włączyć do swojej oferty możliwość ochrony sieci klientów przed złośliwym oprogramowaniem podczas przeglądania Internetu,
  • Dostawców usług wi-fi, którzy chcą ograniczać dostęp do niestosownych treści w miejscach publicznych oraz kontrolować przepustowość łącza,
  • Dystrybutorów, którzy chcą sprostać wymaganiom swoich klientów w zakresie udostępnienia rozwiązań działających w chmurze.
WebTitan jest kompleksowym rozwiązaniem wymagającym minimalnych nakładów w zakresie zarządzania, w łatwy sposób integrującym się z istniejącymi rozwiązaniami oraz łatwym i szybkim w instalacji. Umożliwia dostawcom usług internetowych oferowanie klientom dodatkowej usługi, bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.
 
 
Funkcjonalności rozwiązania
 

Wielu odbiorców

Jedna scentralizowana platforma umożliwia obsługę wielu klientów. Każde konto klienta posiada indywidualny login oraz możliwość zarządzania politykami. Z każdego konta można również zarządzać treściami internetowymi w wielu lokacjach.
 

Scentralizowana administracja

Dostawcy usług internetowych mają możliwość zarządzać wszystkimi kontami w sposób scentralizowany z wykorzystaniem interfejsu użytkownika w sieci. Scentralizowany pulpit gwarantuje całościowy obraz działania systemu oraz aktywności klientów.
 

Możliwość własnego brandingu / rebranding kolorystyki

Zmień wizerunek platformy poprzez umieszczenie logo firmy oraz zmianę kolorów na kolory firmowe w celu sprzedania jej jako usługi hostingowej.
 

Pakiet raportów

Raporty są dostępne na poziomie globalnym, jak również na poziomie poszczególnych kont. Raporty dotyczące przeglądania Internetu mogą być tworzone w sposób planowany, jak również przeprowadzane na żądanie. Mogą się w nich znaleźć listy stron internetowych, do których dostęp został umożliwiony lub zablokowany w określonym przedziale czasowym oraz zapytania grupowane według kategorii, domeny lub adresu IP. Dostępne są również funkcjonalności umożliwiające wgląd w czasie rzeczywistym w przeglądane treści internetowe.
 

Rozszerzone API

WebTitan for Service Providers integruje się z istniejącym systemem dzięki API w celu umożliwienia prostego tworzenia kont klientów, wyszczególniania danych raportowych oraz łączenia się z istniejącą konsolą zarządzania.
 

Nasza lub wasza chmura

WebTitan for Service Providers jest instalowane jako usługa działająca w chmurze. Może być hostingowana w chmurze TitanHQ jako dedykowana prywatna chmura lub w centrum danych dostawcy usług internetowych.
 

Filtrowanie ULR

WebTitan for Service Providers filtruje URL stron internetowych w oparciu o 53 predefiniowane kategorie, takie jak media społecznościowe, wiadomości, pornografia, hazard itp. System zawiera ponad 500 milionów adresów stron internetowych w ponad 200 językach, każda z nich przyporządkowana predefiniowanej kategorii. W połączeniu z działającym w chmurze wyszukiwaniem, użytkownicy otrzymują wysoce adekwatną i elastyczną metodę filtrowania opartą na treści stron internetowych.
 

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami typu phishing

Zapewnij swoim klientom ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami typu phishing dzięki wykorzystaniu kategorii ochrony WebTitan. WebTitan zablokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie, stron internetowych rozsyłających spam oraz ochroni przed oprogramowaniem szpiegującym.
 

Elastyczne tworzenie polityk

Używając Web for Service Providers można w łatwy sposób umożliwić klientom tworzenie i zarządzanie ich własną polityką w celu ochrony użytkowników.
 

Wyjątki od reguł (Klucze Chmury)

WebTitan pozwala administratorom na tworzenie wyjątków od ogólnych reguł filtrowania, znanych jako Klucze Chmury. Mogą one być tworzone natychmiast i pozwalają użytkownikowi na obejście reguły. Każdy Klucz Chmury może być stworzony dla pojedynczego użytkownika lub wielu użytkowników i działać w określonym czasie.
 

Raportowanie

Klient ma dostęp do całego pakietu predefiniowanych raportów przeznaczonych dla pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników. Istnieje również możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w przeglądane treści internetowe.

Interfejs użytkownika na www

WebTitan for Service Providers jest dostępny online, co pozwala użytkownikowi na łatwy dostęp do zarządzania politykami oraz generowania raportów.