WebTitan Gateway
 
WebTitan Gateway jest rozwiązaniem służącym do filtrowania treści sieci Web instalowanym u klienta, pozwalającym na monitorowanie, kontrolowanie oraz ochronę firm i użytkowników przed zagrożeniami online.
 
WebTitan Gateway jest rozwiązaniem typu software appliance, może zostać zainstalowane na urządzeniu lub działać w środowisku wirtualnym. Charakteryzuje się wysoką skalowalnością oraz bogatymi funkcjonalnościami, jak również prostotą wdrożenia i zarządzania. WebTitan Gateway został stworzony w celu zapewnienia najwyższej jakości zabezpieczeń podczas pracy online.
 
Proces instalacji bram sieciowych WebTitan jest niezwykle prosty. Ich dodatkową zaletę stanowi również doskonała integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową. WebTitan Gateway daje administratorom nieskomplikowane narzędzie pozwalające tworzyć szczegółowe reguły dotyczące korzystania z Internetu dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników, zgodne z polityką firmy w zakresie korzystania z Internetu.
 
DLA KOGO 
  • Firm, które chcą chronić użytkowników i sieć przed zagrożeniami pochodzącymi z niebezpiecznych stron.
  • Uczelni, które chcą ograniczyć dostęp studentów i pracowników do stron z nieodpowiednią zawartością.
  • Instytucji rządowych, które chcą chronić użytkowników i sieć oraz zmniejszyć koszty związane z przepustowością.

FUKNCJONALNOŚCI ROZWIĄZANIA

Bramy sieciowe

Rozwiązanie funkcjonujące jako brama sieciowa działa na urządzeniu lub w środowisku wirtualnym. Wymagania systemowe zależą od liczby użytkowników. 
 

Ochrona antywirusowa

Bramy sieciowe WebTitan wykorzystują wielokrotnie nagradzane silniki antywirusowe ClamAV, do których właściwości należy autoaktualizacja oraz minimalne nakłady w zakresie zarządzania, a które jednocześnie gwarantują najwyższą ochronę antywirusową.
 

Filtrowanie ULR

Brama sieciowa WebTitan filtruje ULR stron internetowych w oparciu o 53 predefiniowane kategorie, takie jak media społecznościowe, wiadomości, pornografia, hazard itp. System zawiera ponad 500 milionów adresów stron internetowych w 200 językach, podzielonych na predefiniowane kategorie. Możliwości filtrowania udostępniane użytkownikom są niezwykle dokładne, a jednocześnie elastyczne i bazują na zasobach sieci.
 

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem

Chroń swoją sieć przed złośliwym oprogramowaniem i atakami typu phishing dzięki predefiniowanym kategoriom ochrony WebTitan. WebTitan blokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, stron ze złośliwym oprogramowaniem, stron wysyłających spam oraz chroni przed oprogramowaniem szpiegującym.
 

Elastyczne tworzenie reguł

Używając bramy sieciowej WebTitan można bez trudu zarządzać zróżnicowanymi politykami wyszukiwania, w celu ochrony użytkowników. Rozwiązanie pozwala na podzielenie wszystkich użytkowników na grupy i ustalenie, jakie polityki wyszukiwania są odpowiednia dla każdej z nich. Dzięki tej funkcjonalności administratorzy mają możliwość wdrażania mniej lub bardziej rygorystycznej polityki w zależności od grupy użytkowników.
 

Kontrola SSL

Brama sieciowa WebTitan kontroluje certyfikaty SSL całego ruchu szyfrowanego, w celu upewnienia się o jego autentyczności. Kontrola SSL zapobiega sytuacji, w której zaszyfrowane treści są w stanie ominąć filtry sieciowe.
 

Integracja

Brama sieciowa WebTitan umożliwia uwierzytelnianie w oparciu o adres IP i może integrować się z serwerami uwierzytelniającymi (LDAP) lub Active Directory wykorzystując NTLM.
 

Raportowanie

Klienci mają dostęp do rozbudowanego pakietu predefiniowanych raportów dotyczących działań podejmowanych przez pojedynczych użytkowników lub grupy użytkowników. Dzięki bramie sieciowej WebTitan możliwy jest również podgląd operacji w czasie rzeczywistym.
 

Interfejs użytkownika w sieci

Bez trudu można połączyć się z bramą sieciową WebTitan online. Gwarantuje to administratorom łatwy dostęp oraz zarządzanie politykami, jak również możliwość tworzenia raportów.