Rozwiązania IT
Szacowanie i Mitygacja Ryzyka
Dostawca: Attivo Networks
Przechwytywanie ataków w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia proaktywnej obrony przed gromadzeniem danych AD.
Dostawca: Attivo Networks
Przyspiesz średni czas do naprawy dzięki natywnej integracji, która automatyzuje działania reagowania i może zostać przekształcona w powtarzalne procesy i podręczniki.
Dostawca: Attivo Networks
Wizualizacja ścieżki ataku w celu zmniejszenia powierzchni ataku i ryzyka.