Rozwiązania IT
SIEM - Zarządzanie Informacjami i Zdarzeniami Bezpieczeństwa
Dostawca: AT&T Cybersecurity
Unified Security Management ™ (USM ™) Anywhere to oparta na chmurze platforma zarządzania bezpieczeństwem przyspiesza i upraszcza wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty i zarządzanie zgodnością w chmurze, chmurze hybrydowej i środowiskach lokalnych. USM Anywhere obejmuje czujniki, które są wdrażane w środowiskach, które natywnie monitorują usługi Amazon Web Services, Microsoft Azure Cloud, Microsoft Hyper-V i VMware ESXi - zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem w infrastrukturze chmury publicznej i prywatnej.
Dostawca: AT&T Cybersecurity
Zintegrowana platforma dla kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami