Rozwiązania IT
Zarządzanie Informacjami i Zdarzeniami Bezpieczeństwa (SIEM)
Dostawca: AlienVault
Zintegrowana platforma dla kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.
Dostawca: Digital Guardian
Data Loss Prevention
Dostawca: Digital Guardian
Data Visibility and Control
Dostawca: Digital Guardian
Digital Guardian Management Console
Dostawca: Digital Guardian
Discovery Data Loss Prevention
Dostawca: Digital Guardian
Network Data Loss Prevention