Rozwiązania IT
Zarządzanie Informacjami i Zdarzeniami Bezpieczeństwa (SIEM)
Dostawca: AT&T Cybersecurity
Zintegrowana platforma dla kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.