Rozwiązania IT
Inwentaryzacja i Audyt Sieci, Sprzętu i Oprogramowania
Dostawca: SolarWinds
Automatyczna Konfiguracja Sieci
Dostawca: Netwrix
NetWrix Auditor to zintegrowane rozwiązanie do automatycznego audytu całej infrastruktury IT.
Dostawca: Axence
Inwentaryzacja, audyt i zarządzanie infrastrukturą IT