Rozwiązania IT
Audyt Zmian
Dostawca: Solarwinds
Zwiększenie wydajności architektury IT oraz niezawodności i bezpieczeństwa sieci
Dostawca: Netwrix
Netwrix Auditor jest numerem 1 wśród platform przeznaczonych do kontrolowania zmian i konfiguracji, gwarantującą całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy podejmuje jakiekolwiek działania w obrębie całej infrastruktury IT. Upraszcza utrzymanie zgodności z procedurami, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn źródłowych.
Dostawca: Netwrix
Netwrix Data Classification potrafi zidentyfikować twoje wrażliwe dane takie jak, informacje finansowe, dokumentacja medyczna czy dane osobowe. Dzięki tej identyfikacji jesteś w stanie zabezpieczyć je automatycznie i dzięki temu ograniczyć potencjalne naruszenia polityk prywatności i bezpieczeństwa, a co za tym idzie koszty.