Rozwiązania IT
Kontrola Portów i Urządzeń
Dostawca: Axence
Ochrona danych przed wyciekiem - kontrola dostępu do pendrive’ów i innych nośników danych