Rozwiązania IT
Monitorowanie Wydajności Aplikacji
Dostawca: Netscout
Proaktywne zarządzanie wydajnością oraz doświadczeniami użytkownika dla szerokiej gamy ujednoliconych usług komunikacyjnych (Unified Communications) typu głos, video czy telepresence
Dostawca: Netscout
AirMagnet Enterprise
Dostawca: Netscout
Inteligentne przechwytywanie pakietów, analiza w czasie rzeczywistym, analizy historyczne sieci oraz zarządzania wydajnością aplikacji
Dostawca: Netscout
Pulpit managerski dla rozwiązań z rodziny nGenius Service Assurance umożliwia pełny wgląd w usługi w kontekście ich dostarczania
Dostawca: Netscout
Zawsze dostępny wgląd w środowisko serwerów wirtualnych
Dostawca: Netscout
Zbieranie danych z urządzeń końcowych oraz szczegółów transmisji w celu wszechstronnej analizy usług Unified Communications typu głos i video