Rozwiązania IT
Monitorowanie Doświadczeń Użytkownika
Dostawca: NETSCOUT
Proaktywne zarządzanie wydajnością oraz doświadczeniami użytkownika dla szerokiej gamy ujednoliconych usług komunikacyjnych (Unified Communications) typu głos, video czy telepresence
Dostawca: NETSCOUT
Zbieranie danych z urządzeń końcowych oraz szczegółów transmisji w celu wszechstronnej analizy usług Unified Communications typu głos i video
Dostawca: NETSCOUT
Zarządzanie wydajnością sieci i aplikacji umożliwia efektywne zarządzanie świadczeniem zintegrowanych usług dostarczanych w sieci dla użytkowników bądź aplikacji.