Rozwiązania IT
Systemy Zarządzania Siecią
Dostawca: Netscout
Proaktywne zarządzanie wydajnością oraz doświadczeniami użytkownika dla szerokiej gamy ujednoliconych usług komunikacyjnych (Unified Communications) typu głos, video czy telepresence
Dostawca: Solarwinds
Monitorowanie użycia i przepustowości sieci w czasie rzeczywistym
Dostawca: Solarwinds
SolarWinds® Network Performance Monitor (NPM) to zaawansowane i niedrogie oprogramowanie do monitorowania sieci, które umożliwia szybkie wykrywanie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz eliminowanie przerw w jej działaniu.
Dostawca: Netscout
Zbieranie danych z urządzeń końcowych oraz szczegółów transmisji w celu wszechstronnej analizy usług Unified Communications typu głos i video
Dostawca: Axence
Wykrywanie i wizualizacja sieci, ochrona przed awariami