Rozwiązania IT
Monitorowanie i Zarządzanie Wydajnością Usług i Aplikacji
Dostawca: NETSCOUT
Proaktywne zarządzanie wydajnością oraz doświadczeniami użytkownika dla szerokiej gamy ujednoliconych usług komunikacyjnych (Unified Communications) typu głos, video czy telepresence
Dostawca: NETSCOUT
Ujednolicone zarządzanie połączeniami typu end-to-end dla rodziny przełączników nGenius 3900
Dostawca: NETSCOUT
Pulpit managerski dla rozwiązań z rodziny nGenius Service Assurance umożliwia pełny wgląd w usługi w kontekście ich dostarczania
Dostawca: NETSCOUT
Zbieranie danych z urządzeń końcowych oraz szczegółów transmisji w celu wszechstronnej analizy usług Unified Communications typu głos i video
Dostawca: NETSCOUT
Wysoko wydajne inteligentne źródło danych zaprojektowane dla mierzenia w czasie rzeczywistym sesji głosowych, video i telepresence
Dostawca: NETSCOUT
Zarządzanie wydajnością sieci i aplikacji umożliwia efektywne zarządzanie świadczeniem zintegrowanych usług dostarczanych w sieci dla użytkowników bądź aplikacji.